Župan občine Šentilj Štefan Žvab je podpisal pogodbo z izvajalcem gradnje kanalizacije v sklopu projekta Odvajanje in čiščenje v porečju Drave – občina Šentilj. Na javnem razpisu je bilo izbrano podjetje IPI Rogaška Slatina, ki bo zgradilo kanalizacijo v dolžini skoraj pet kilometrov, in sicer v naselju Štrihovec. Pogodba je vredna dober milijon evrov.

Foto: MMC RTV SLO/Tamara Zupanič Čučnik
Foto: MMC RTV SLO/Tamara Zupanič Čučnik

Projekt Odvajanje in čiščenje v porečju Drave – Občina Šentilj zajema gradnjo kanalizacije na območju občine Šentilj v aglomeraciji Štrihovec s ciljem večje priključenosti prebivalcev na odvajanje in čiščenje odpadne vode. Projekt bo sofinanciran iz Kohezijskega sklada Evropske unije in tudi državnimi sredstvi, preostalo pa bo dodala občina Šentilj. Vodja projekta Andrej Drajzibner s šentiljske občine: "Trenutno aglomeracijo Štrihovec - bomo dosegli opremljenost 94 odstotkov, ostalo pa bomo skušali individualno reševati s čistilnimi napravami ali nepretočnimi greznicami, kar je tudi skladno z uredbo. Da bi celotno območje pogradili s kanalizacijo, pa bi bil prevelik finančni zalogaj."

V občini Šentilj se zelo trudijo, da bi vsa gospodinjstva priključili na čistilni napravi, ki ju imajo v občini, pravi župan Štefan Žvab:"Skupna investicija je v podpisani vrednosti milijon tristotisoč evrov."

Teren je razgiban povsod, vendar ima podjetje veliko izkušenj s tovrstnimi gradnjami, saj delujejo že od leta 1978, pove direktor podjetja IPI Rogaška Slatina Venčeslav Cajzek. Skupaj z nadzorniki se bodo odločili , v katerem delu bodo začeli: "Ali bo to en segment, ali bo več segmentov hkrati, to pa se bomo še odločili."

Dela naj bi končali do konca tega leta.