Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik
Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik

V nedavni rubriki Maribor, imamo problem s 7. septembra, kjer smo predvajali vnaprej posnet pogovor z direktorjem Snage Francom Dovrom, smo dobili več pobud poslušalk in poslušalcev. Objavljamo jih v nadaljevanju, prav tako pa odgovore, ki nam jih je direktor poslal po oddaji.

Gostinci uporabljajo javne kesone

Gospoda Marjana je zanimalo, zakaj občina v obratovalnem dovoljenju lokalom ne določi, katere kesone za smeti morajo uporabljati, saj smeti nato odlagajo drugam: "Na Prušnikovi 40 so lokali, steklo, embalažo, papir in plastiko pa odlagajo na ulici. Morali bi uporabljati svoje kesone."

Direktor Snage pojasnjuje: "Na lokaciji Prušnikova 40 obratuje gostinski lokal, ki je vključen v gospodarsko javno službo zbiranja z vrečkami. Ugotovljeno pa je, da si mora zagotoviti posode za ločeno zbiranje odpadkov in jih predati registriranim zbiralcem. V okviru javne službe zbiranja se ne zbirajo biološko razgradljivi odpadki (kuhinjski odpadki) iz gostinstva. Za kuhinjske odpadke so to: Biotera, Saubermacher, Koto, Ekol, Ekosan … Prav tako velja za odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek in nastaja pri opravljanju dejavnosti. Vsekakor jih bomo pozvali, da si sistemsko uredijo zbiranja odpadkov in na ta način ne obremenjujejo okolja in bližnjih ekoloških otokov."

Zapuščena hiša znanega zbiratelja

Poslušalka pa je izpostavila težavo ob Ruški cesti: "Že nekajkrat sem klicala na komunalo, na občino, za predel ob Ruški in Vokačevi, kjer je včasih deloval tale zbiratelj "Joe", ki je zbiral starine. Ta hiša je zapuščena in odprta, zato ljudje v njo odlagajo odpadke. Ker se je že napolnila, smeti zdaj mečejo na ulico. Jogiji in vse živo leži v hiši do stropa. Enkrat je tam že nekdo zanetil požar, ki so ga pogasili in tako pustili. Takšno stanje je tam že eno leto, kličemo in ne vemo več kam naj kličemo, ker nas je strah, da bo spet nekaj zagorelo. Smeti so na ulici, počasi se ne boš mogel več peljati mimo."

Tako je odgovoril direktor Snage Dover: "Gre za zapuščeno hišo na lokaciji Ruška cesta 67, katere lastnik je znan. Dolžnost lastnika je, da poskrbi za odpadke. V kolikor gre za obremenjevanje okolja, zaradi nepravilnega odlaganja, lastnika pozove k odstranitvi odpadkov Medobčinska inšpekcija. Odjava iz sistema ravnanja s komunalnimi odpadki za omenjen objekt je bila izvedena februarja, 2015."

Mastni sodi na Mlinski ulici

Gospod Bernard pa je opozoril na težavo na začetku Mlinske ulice: "Občasno grem na avtobusni postaji mimo v začetku Mlinske. Vsi fotografi, tudi ljubiteljski, slikajo trg Leona Štuklja in glavni trg in vse ostalo, tam pa je en lokal vzporedno z avtobusno postajo, kjer se zavije iz križišča proti bencinski črpalki. Tam so naloženi neki sodi, vse je mokro in vse smrdi, tam so tudi manjši odpadki. Cel pločnik je masten, zanemarjen."

Pojasnilo s Snage: "Danes (12. 9. 2022) smo pregledali območje Mlinske okrog lokalov in večstanovanjskih objektov. Nepravilnosti glede odlaganja nismo opazili. Sicer je za nepravilno odlaganje odpadkov pristojna Medobčinska inšpekcija."