Foto: Promocijsko gradivo/Le z drugim smo
Foto: Promocijsko gradivo/Le z drugim smo

Zanimiv projekt oziroma program so si zamislili pri Inštitutu za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU in Pedagoškem Inštitutu v sodelovanju z zunanjimi sodelavci – program Le z drugimi smo krepi socialne in državljanske kompetence strokovnih sodelavcev in je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter Evropskega socialnega sklada.

Cilj projekta Le z drugimi smo je tako usposobiti 10.000 strokovnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. Dr. Marijanca Ajša Vižintin glede projekta izpostavlja »gre za 5 letni nacionalni projekt, ki poteka med letoma 2016 do leta 2021. V okviru projekta se odpravimo v vrtce in šole ter se pogovarjamo o tem, kakšna naj bi bila naša raznolika družba in kako lahko živimo v medkulturnem okolju.«

Eden od ciljev projekta je tudi priprava javno dostopnih e-strokovnih in e-didaktičnih gradiv ter interaktivna e-učilnica na programski spletni strani. Projekt Le z drugimi smo traja 5 let in dela je več kot dovolj poudarja dr. Marijanca Ajša Vižintin »5 let je en pomemben korak, en kamenček v mozaiku. Področje priseljevanja, medkulturni odnosi, integracija, spoštljiva komunikacija in ničelna toleranca do nasilja so naše glavne teme. Na naštetih področjih odpiramo številna pereča vprašanja ter širimo primere dobrih praks, kako je treba ravnati. Odzivi s terena namreč kažejo, da pedagoški delavci v procesu rednega izobraževanja prejmejo premalo znanja oziroma veščin kako delati v medkulturnem okolju in se zato obračajo na nas.«

Tudi zaposleni v vzgoji in izobraževanju so zadovoljni in vidijo tovrstne projekte kot izziv »odziv je zelo velik, saj so potrebe po teh veščinah velike. Cilj tega projekta je priti do 10000 strokovnih delavcev, vse od vrtcev do ljudskih univerz. Navkljub Covidu-19, ki je temeljito posegel v naše delo v lanskem letu, smo prišli od leta 2016 do lani, konec 2020 do številke 8600 strokovnih pedagoških delavk in delavcev, ki so prisluhnili vsaj enemu izmed naših 5 seminarjev. Vsak seminar traja 16 ur in najprej smo izvajali regijske posvete, kjer smo obiskale vse večje regijske centre po državi. Najprej so na regijske posvete prišli ljudje, ki so problematiko poznali in so že delali v tej smeri, potem pa se je zgodil naslednji pomemben korak, namreč ljudje so odšli nazaj med svoje pedagoške kolektive in sodelavke in sodelavce opozorili na zanimiva predavanja. Tako je prišlo do te pomembne prelomnice, kjer smo lahko vstopili v pedagoške kolektive in kjer nas je nato poslušalo med 30 in 50 ljudi« še izpostavlja dr. Marijanca Ajša Vižintin.
Delo pa sedaj zaradi epidemije poteka preko Zoom aplikacije, kjer seveda ne gre nadomestiti vsega »pedagoškim kolektivom smo ponudili Zoom usposabljanja na daljavo, ki ga po navadi izvajamo 4x4 ure v popoldanskem času. Nekatere šole so se zato odločile in tudi trenutno poteka nekaj teh seminarjev, so se pa na nekaterih šolah odločili za prestavitev seminarjev na čas, ko se bomo ponovno lahko videli v živo. Usposabljanje v živo je seveda bolj učinkovito, predvsem pa je težava v tem, kar je razumljivo, da so učiteljice in učitelji utrujeni od dolgotrajnega dela šole na daljavo« še poudarja dr. Vižintin.

Celotna vrednost 5-letnega projekta je milijon evrov, pri čemer MIZŠ prispeva 20%, Evropski socialni sklad pa 80% sredstev. Dr. Marijanca Ajša Vižintin ob tem še dodaja »to pravzaprav pomeni, da so vsa ta 16-urna usposabljanja na 5 različnih programih za sodelujoče popolnoma brezplačna. Sodelujoči nas kontaktirajo in po organizaciji se naša ekipa nato pripravi in odpravi na teren.«

In seveda, kako na vse skupaj gledajo otroci oziroma tisti v procesu izobraževanja? Dr. Vižintinova izpostavlja, da »otroci priseljencev, ki pridejo, to so sicer največkrat otroci ekonomskih migrantov oziroma ljudi, ki prihajajo v Slovenijo delati. Otroci so izjemno hvaležni za podporo, ki jo potrebujejo tako s strani pedagoških delavk in delavcev, ko s strani vrstnikov. Absolutno najprej potrebujejo intenzivni tečaj jezika. Na tem področju so se v preteklih letih zgodile dobre spremembe in otrok, ki se počuti na neki šoli dobro sprejet se bo tudi naučil jezika, se posledično hitreje vključeval in bo uspešen.«

Z ozaveščanjem o pomenu spoštovanja različnosti, medkulturnega sodelovanja in spoštljivega sobivanja v večkulturnih družbah lahko torej tudi s pomočjo projekta Le z drugimi smo krepimo oblikovanje vključujočih šolskih in razrednih skupnosti v vzgojno-izobraževalnih organizacijah. Vabljeni, da obiščete spletno stran lezdrugimismo.si, še posebej e-učilnice s prostim dostopom. Ostanimo zdravi in solidarni.

Projekt Le z drugimi smo je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in cilja na izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih in neformalnih priložnostih.

Projekt Le z drugimi smo

Borut Kampuš, Radio Slovenia International – Radio Si / Projekt Euranet Plus, boljše razumevanje Evrope #EuranetPlus