France Bučar Foto: BoBo
France Bučar Foto: BoBo

7., 8. in 9. maja 1990 so se na ločenih konstitutivnih sejah vseh treh zborov - Družbenopolitičnega zbora, Zbora občin in Zbora združenega dela - prvič zbrali novoizvoljeni delegati prve večstrankarske Skupščine Republike Slovenije. Ta je skupaj s spremljajočimi družbenimi spremembami omogočila prehod v parlamentarno demokracijo ter vzpostavila formalne možnosti za izvedbo procesa osamosvajanja in nastanka samostojne Republike Slovenije.
Prva skupna seja vseh zborov Skupščine Republike Slovenije, na kateri je bilo izvoljeno tudi vodstvo Skupščine, se je začela 9. maja in se zaključila v prvih urah 10. maja 1990. Za predsednika Skupščine je bil izvoljen dr. France Bučar, podpredsedniški mesti pa sta zasedla Vitodrag Pukl in Vane Gošnik.
Delegati Zbora občin so za predsednika izvolili krščanskega demokrata mag. Iva Bizjaka, za podpredsednika pa socialista Janeza Lukača. V Zboru združenega dela je bil za predsednika izvoljen neodvisni kandidat Jože Zupančič, za podpredsednika pa Bogo Rogina, član Slovenske obrtno-podjetniške stranke. Predsednik Družbenopolitičnega zbora je postal dr. Ludvik Toplak iz vrst Slovenske kmečke zveze, podpredsednik pa Anton Peršak iz Slovenske demokratične zveze.

Na današnji dan - 7.5.