Foto: Sedem krakov bo Lenart kolesarsko povezalo s sosednjimi občinami. Radio Maribor
Foto: Sedem krakov bo Lenart kolesarsko povezalo s sosednjimi občinami. Radio Maribor

Slovenske gorice bodo v prihodnjih dveh letih pridobile 82 kilometrov novih kolesarskih povezav. Župani desetih občin Slovenskih goric so z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem v Lenartu podpisali pogodbe o sofinanciranju gradnje 60 kilometrov občinskih in regionalnih kolesarskih povezav, še 22 kilometrov pa jih bo postavila Direkcija za ceste.

Mreža kolesarskih poti bo v Slovenskih goricah zgrajena do poletja 2023. Infrastruktura, ki jo bo postavilo 10 občin, bo stala 15 milijonov evrov, skoraj 12 jih bodo pridobili iz kohezijskih in državnih sredstev. Srečko Aleksander Padovnik iz Razvojne agencije Slovenske gorice: "Gre za projekt desetletja, morda še več, in bo omogočil tako razvoj kolesarstva kot tega območja v naslednjih letih."

Nove kolesarske poti bodo asfaltirane, večina jih bo potekala povsem ločeno od cestišč, ponekod pa ob cestah. Trase so že zarisane, prav tako zagotovljena zemljišča, pojasnjuje župan občine Lenart Janez Kramberger: "Lastniki zemljišč so pri notarju podpisali služnostne pravice in ko bodo steze zgrajene, jih bomo odmerili, plačali in preknjižili."

Z ureditvijo kolesarske infrastrukture želijo čim več dnevnih migracij preusmeriti z avtomobila na kolo, zmanjšati onesnaževanje in krepiti telesno dejavnost in zdravje prebivalstva. Pričakujejo tudi pozitivne učinke na kolesarski turizem in gospodarstvo. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec: "Če bomo imeli dobro razvito infrastrukturo, se za razvoj podeželja ni bati in ko bomo razvili podeželje, verjamem, da bodo ljudje ostajali tukaj in se ne bodo izseljevali v sosednje kraje in mestna središča."

Ob tem bo Direkcija RS za infrastrukturo v Slovenskih goricah poskrbela še za dodatnih 22 kilometrov kolesarskih povezav državne kolesarske mreže, za kar bo namenila 5,5 milijona evrov.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, župan Lenarta Janez Kramberger in župani Slovenskih goric med podpisom pogodbe o sofinanciranju projekta kolesarskih povezav. Foto: Radio Maribor/Vesna Martinec
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, župan Lenarta Janez Kramberger in župani Slovenskih goric med podpisom pogodbe o sofinanciranju projekta kolesarskih povezav. Foto: Radio Maribor/Vesna Martinec