Prof. dr. Franc Janžekovič, avtor knjige - učbenika z naslovom
Prof. dr. Franc Janžekovič, avtor knjige - učbenika z naslovom "Biodiverziteta"

Biolog prof. dr. Franc Janžekovič, predavatelj na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru je v drugi polovici osemdesetih let najprej poučeval biologijo na mariborski II. gimnaziji, kasneje pa je poklicno in raziskovalno delo nadaljeval na fakulteti.

Ko je pred nedavnim predstavil svojo najnovejšo knjigo, pravzaprav učbenik z naslovom Biodiverziteta, je pritegnil z razlago tega pojma, ki ga praktično srečujemo na vsakem koraku.

Pravi, da je knjiga novost in dober pripomoček za vse, ki želijo ali morajo tisto, kar laiki dojemamo kot lepoto in pestrost narave kvantificirati in prikazati v deležih, obsegih in številkah nasploh …

O tem pa tudi o pestrosti živega sveta, Naturi 2000 in drugih zanimivostih smo govorili v tokratni oddaji.

»Razvoj ozaveščenosti o naravi je prinesel tudi izraz »biodiverziteta«, ki se je močneje uveljavil v zadnjem desetletju.«