Maribor bo kmalu po vzoru Kriznega centra za otroke Palčica v Grosupljem dobil svoj krizni center za otroke do šestih let starosti; o tem je več informacij podala direktorica CSD Maribor Marjana Bravc (na fotografiji levo) Foto: Radio Maribor
Maribor bo kmalu po vzoru Kriznega centra za otroke Palčica v Grosupljem dobil svoj krizni center za otroke do šestih let starosti; o tem je več informacij podala direktorica CSD Maribor Marjana Bravc (na fotografiji levo) Foto: Radio Maribor

Maribor bo kmalu po vzoru Kriznega centra za otroke Palčica v Grosupljem dobil svoj krizni center za otroke do šestih let starosti. To bo drugi tovrstni center v državi. Za kakšen center bo pravzaprav šlo? Zakaj prav v Mariboru? Kakšni oziroma kateri otroci najdejo začasni dom v tem centru? Kam odidejo naprej? Kakšen je postopek in kakšni so pogoji za sprejem otrok v takšen center? Več o tem pa v tokratnem podcastu Zorni kot s sogovornicama, direktorico mariborskega Centra za socialno delo Marjano Bravc in vodjo Kriznega centra za otroke Palčica v Grosupljem Špelo Ulaga.

Maribor bo po vzoru kriznega centra za otroke Palčica v Grosupljem dobil svoj krizni center za otroke od nič do šest let. "Praksa je pokazala, da so v Sloveniji potrebe po še enem tovrstnem centru. Ministrstvo je temu prisluhnilo," pravi direktorica CSD Maribor Marjana Bravc. Pobuda za ustanovitev takšnega centra je tako prišla iz Maribora, je pa, kot poudarja Bravčeva, o tem povprašala tudi druge centre za socialno delo na našem koncu in so se strinjali oziroma se pridružili pobudi za ustanovitev tovrstnega centra na našem koncu države. In še, dodaja Bravčeva, "v Mariboru so tudi institucije, kot je UKC Maribor s pediatrijo, kar ni nepomembno, saj bodo tako otroci lahko deležni takojšnje in kvalitetne zdravstvene oskrbe, če bo potrebno."

Krizni center se bo imenoval Palček, sprejel bo lahko do deset otrok

Ob tem je potrebno povedati, da v Sloveniji že deluje devet kriznih centrov za otroke in mladostnike - eden od njih je v Mariboru - , a ti so za starejše otroke. Novi bo za najmlajše, torej za dojenčke in mlajše otroke do šest let starosti.

Novi krizni center za otroke v Mariboru bo lahko sprejel do deset otrok, imenoval se bo Palček, sodil bo pod CSD Maribor. Lociran bo v Bresternici, kjer so s 1. februarjem že najeli hišo v ta namen. "Center naj bi začel delovati februarja ali marca, sedaj smo v fazi iskanja primernega kadra. Predvidenih je devet zaposlenih," pove Bravčeva. Ob tem poudarja, da center ne bo namenjen samo zlorabljenim otrokom, ampak tudi takšnim, ki so čisto v urejenih družinah, a jih je potrebno iz najrazličnejših razlogov umakniti iz domačega okolja oziroma jim nuditi zavetje: "Nenadna hospitalizacija, nesreča, smrt,..."

Foto: Rdeči križ
Foto: Rdeči križ

Krizni center Palčica v Grosupljem: Odprti 24 ur, za otroke kuhajo, perejo oblačila,...

Delovanje Kriznega centra Palčica v Grosupljem je predstavila njegova vodja Špela Ulaga. Center Palčica deluje že od leta 2007, od takrat je njihova vrata prestopilo že 512 otrok. Načeloma naj bi otrok ostal pri njih do tri tedne oziroma 21 dni; namestitve naj bi bile kratkotrajne oziroma gre za kratkotrajno rešitev, vendar ugotavljajo, da se število bivalnih dni v zadnjih letih povečuje. V povprečju ostanejo dva do tri mesece. "Namenjeni smo najmlajšim otrokom, ko gre za neko nujno namestitev, včasih sprejmemo otroke še porodnišnice," pove Špela Ulaga. V teh primerih gre za vzrok za odvzem pri starših za recimo odvisnost, težave v duševnem zdravju in podobno, lahko pa se zgodi, da je starš tisti, ki se odloči zapustiti otroka.

Kakšni oziroma kateri otroci najdejo začasni dom v tem centru? "Razlogi za odvzem otrok so zelo različni. Veliko je nasilja v družini (fizično in/ali psihično, spolno), lahko gre za zlorabe, zanemarjanja, odvisnosti, lahko pa je starš enostavno nezmožen poskrbeti za otroka," pove Ulaga.

Odprti so 24 ur, živijo kot pravo družinsko življenje. Za otroke skrbijo tudi ponoči. Zaposleni kuhajo zadnje, perejo oblačila,... Kakšne izkušnje imajo z otroki, ko pridejo? Kako »ranjeni« so? V kakšni psihosocialni kondiciji so? Kakšna je njihova čustvena prtljaga? Kako vzpostavijo stik z njimi, pridobijo njihovo zaupanje? Jim je težko, ko morajo od njih oditi? Celotnemu podcastu prisluhnite na spodnji povezavi:

Tudi v Mariboru kmalu krizni center za najmlajše otroke