Obvestila

Ni obvestil.

Obvestila so izklopljena . Vklopi.

Kazalo

Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

MMC RTV 365 Radio Televizija mojRTV × Menu

Kdo smo?

412 epizod

Kdo smo?

412 epizod


Nov projekt domovinskih oddaj, razdeljenih v dva tematsko, vsebinsko in izvedbeno različna sklopa: v sklop „Mejniki identitete“ in „Domovina v srcu“. Sklop „Mejniki identitete“ zajema oddaje s poudarjeno zgodovinskim temeljem ter s kontinuiteto iz oddaje v oddajo. Zasnovan bo kot serija oddaj v premišljenem zaporedju, od davnih časov naselitve slovanskega življa na tem prostoru, prek sprejema krščanstva in postopne izgube samostojnega odločanja in izbiranja svojih knezov, do Trubarja in vse večjega samozavedanja kdo smo, kar je v obdobju vseevropske ”pomladi” privedlo do nastanka naroda, do vse bolj odkritih teženj in poskusov pridobitve samostojnosti ob razpadu habsburške monarhije, do bojev za združitev Slovencev med drugo svetovno vojno in sklepne oddaje o mejnikih, kakršni danes opredeljujejo identiteto slovenskega naroda, tudi kot državljanov Slovenije in Evrope. V drugem sklopu „Domovina v srcu“ bomo predstavljali posameznike, ki so veliko prispevali za osamosvojitev in samostojno pot naše domovine, ne samo na vsedržavni, marveč tudi na lokalni ravni. Prav slednje radi zelo hitro prezremo, čeprav so nesebično veliko storili na svojem območju. Oddaje bodo pogovorne. Z njimi se bomo sicer spomnili prelomnih časov osamosvajanja in vojne za Slovenijo, kot ji pravimo, hkrati bomo prikazali sogovornike v sedanjem času kot razmišljujoče osebnosti o sebi in vsem, kar jih obdaja.

27.04.2017

MID - Partizanske pesmi, biser dediščine našega naroda

Partizanske pesmi so pravcati biser glasbene dediščine našega naroda. Nikjer drugje v Evropi in svetu ni nastalo toliko pesmi upora proti okupatorju in vere v svobodo, kot prav pri nas. To so pesmi osvobojene vsakršne ideologije, čeprav so jim jo po vojni skušali pripisati. So pa domoljubne, slovenske, narodne, saj so zanj pisane in komponirane; polne ljubezni do domovine, do Matere Slovenije. Avtor oddaje je Ivan Merljak


20.04.2017

DSR - Miran Stopar

Miran Stopar je solastnik in direktor računovodskega servisa in ni bil nikdar zaposlen v vojski, marveč rezervist in potem teritorialec. Po činu je nadporočnik in je poveljeval več vodom specialnih čet, od vojaške policije do protidiverzantskih enot. Doma je iz okolice Lukovice, zato je bil vključen v TO, ki je delovala na širokem območju Domžal in Kamnika. Med vojno za Slovenijo je njegova enota varovala srednjevalovni oddajnik RTV na domžalskem polju. Po premirju pa je njegova enota dobila več nalog varovanja pomembnih politikov, ki so prihajali v Slovenijo in imeli pogovore na Brdu pri Kranju ter nadzorovanja ravnanja JLA do njenega odhoda s slovenskega ozemlja. Avtor oddaje je Ivan Merljak.


13.04.2017

DSR - Tomo Zupančič

Profesor filozofije in sociologije Tomo Zupančič ima podjetno žilico. Sprva je poučeval obramboslovje, potem je poskrbel še za malice dijakov, a je kmalu ugotovil, da oboje ne gre skupaj. In je pustil šolo. Že dobrih dvajset let je tudi prvi kapitan ljubljanske rečne flote, ki prevaža turiste in radovedneže po Ljubljanici. Toda Tomo Zupančič je tudi vojni veteran, saj je bil med vojno za Slovenijo poročnik v posebni samostojni protidiverzantski četi v Ljubljani. Danes aktivno sodeluje v akciji Moja domovina, katere namen je približati pomen domoljublja mladi generaciji. Avtor oddaje je Ivan Merljak.


06.04.2017

DSR - Marjan Vidmar

Tokrat se bo predstavil Idrijčan, nekdanji general JLA MARJAN VIDMAR, zavéden Slovenec, primorski rojak, ki je doživel tri države. Po več kot dveh desetletjih službovanja po nekdanji Jugoslaviji se je sredi osemdesetih končno vrnil v Slovenijo. Bil je tudi načelnik štaba Teritorialne obrambe Slovenije, a so ga ob reorganizaciji JLA leta 1988 spet vključili v armadne vrste. Postal je načelnik ljubljanskega 14. korpusa, a je bil z rastočo napetostjo dejansko vse bolj general brez vojske. Vojaški vrh v Beogradu mu ni zaupal, zato so ga izločili iz procesa odločanja ter informacijsko in izvedbeno osamili. Z napadom JLA na Slovenijo ni soglašal, zato je na hitro napisal odpoved in se upokojil. Dnes 81 letni upokojeni general Marjan Vidmar, živi na svojem domu v Idriji in je član Združenja slovenskih \tčastnikov.


30.03.2017

DSR - Maks Karba

Maks Karba je upokojen policist. Med vojno za Slovenijo je bil pomočnik komandirja milice v Domžalah in v službi tisto noč, ko so tanki JLA krenili proti Brniku. Začel je postavljati zasilno barikado v Trzinu, ki jezadržala del kolone oklepnikov. Bil je potem zraven pri vseh ključnih dogodkih v Trzinu. Avtor oddaje je Ivan Merljak.


23.03.2017

DSR - Jože Konda

\tJože Konda je velik domoljub, po rodu Belokrnjec, človek mnogoterih znanj in širokega zanimanja, ki spretno vzdržuje ravnovesje med \tterorijo in prakso; ne samo na vojaškem področju. Doštudiral je raketo tehniko v Zagrebu in bil sprva častnik v JLA, jo ob agresiji na Slovenijo zapustil in \tnadaljeval v Teritorialni obrambi in Slovenski vojski. Napisal je kopico strokovnih vojških knjig s področja letalstva, raketne tehnike in protiletalske obrambe ter teoretičnih razmišljanj in razprav; vse z velikim odmevom tudi v okviru zveze Nato, kjer se je podiplomsko izpopolnjeval. In tudi nekaj drugih knjig nosi njegov podpis, med njimi zgodovinsko natančna knjiga o Kondovem rodu. V slovenski vojski je imel kot brigadir več pomembnih dolžnosti, med drugim je bil načelnik Odseka zračne obrambe pri Generalštabu Slovenske vojske in poveljnik Prvega operativnega poveljstva vojnega letalstva in zračne obrambe Slovenske vojske. Danes je v pokoju, a dejaven pisec in razmišljujoč kritik družbene stvarnosti. avtor je ivan merljak.


16.03.2017

MID - Zastava samostojnosti na sveti gori Slovencev

V pripravah na osamosvojitev Slovenije in na slovesnost ob njeni razglasitvi se je na Televiziji Slovenija pokazala potreba po dodatnem filmskem gradivu, s katerim bi premostili vrzeli med točkami. Časopisi pa so potrebovali izredno slikovito naslovnico. Vzniknila je pobuda, da bi posneli razvijanje slovenske zastave na vrhu Triglava, na simbolu slovenstva in sveti gori našega naroda. Avtor oddaje je Ivan Merljak.


09.03.2017

DSR - Viktor Kranjc

Brigadir Viktor Kranjc je bil med vojno za Slovenijo poveljnik pokrajinskega štaba Teritorialne obrambe za zahodnoštajersko pokrajino. Ta je segal od Dravograda na Koroškem do Sevnice, ob Savi na jugu. Njegove enote so sodelovale v bojih na Koroškem, a sam si šteje kot največjo zaslugo to, da je s pogovori uspel pridobiti orožje Teritorialne obrambe,m ki je bilo v skladiščih JLA in nato obvarovati Celje pred napadom in spopadom s celjsko garnizijo sredi mesta. Avtor oddaje je Ivan Merljak.


02.03.2017

DSR - Milan Klemenčič

Milan Klemenčič je vojni veteran, nekdanji policist in med vojno za Slovenijo inšpektor in poveljnik vojaških in posebnih enot tedanje milice na spodnjem Gorenjskem. Med njegove naloge je sodila tudi obramba letališča Brnik. Avtor oddaje je Ivan Merljak.


23.02.2017

DSR - Janez Koselj

Major JANEZ KOSELJ je organizator povezovanja med veterani vojne za Slovenijo na Zgornjem Gorenjskem. V času vojne za Slovenijo je bil pomočnik komandanta območnega štaba TO za zaledje in udeleženec več pogajanj za predajo vojakov JLA na mednarodnih mejnih prehodih na Zgornjem Gorenjskem. Med pogajanji za mejni prehod Karavanke so ga zvezni policist celo zajeli, a ga izpustili po dveh dneh, ko so tudi podpisali sporazum o umiku s platoja pred predorom. S to predajo enote JLA se je Sloveniji odprla prost pot v Evropo. Avtor oddaje je Ivan Merljak.


16.02.2017

DSR - Tomaž Teropšič

Dr. Tomaž Teropšič je vojaški zgodovinar, poznavalec vojn 20. stoletja , kustos v Posavskem muzeju v Brežicah. V zadnji vojni, vojni za Slovenijo, je tudi sam sodeloval kot pripadnik Teritorialne obrambe v Posavju. Na tem območju je bilo več odločilnih bojev za samostojnost, v katerih je Teritorialna obramba izbojevale pomembne zmage, na primer v Krakovskem gozdu in Prilipah. Zaradi napada na letališče Cerklje, prvi dan vojne, je JLA še isto noč umaknila večino letal in helikopterjev na Hrvaško in v Bosno. Avtor oddaje je Ivan Merljak.


09.02.2017

DSR - Elo Rijavec

Elo Rijavec, je rojen Vrničan, a po rodu Primorec s Šmihela nad Ozeljanom na pobočju Trnovskega gozda. Po poklicu je profesor telesne kulture, a je po nekaj letih profesure in dela v vzgojno poboljševalnem zavodu v Logatcu prevzel funkcijo sekretarja Pokrajinskega odbora Ljubljanske pokrajine, oblastne strukture v primeru izrednih razmer ali vojne. Bil je eden izmed 13 načelnikov MSNZ, zadolžen za območje Ljubljana-okolica in tako eden od organizatorjev osamosvajanja. Z nastankom novega slovenskega generalštaba je prevzel vodenje opremljanja novo nastajajoče slovenske vojske. Neizbrisno sled pa mu je pustila tragična smrt njegovega nečaka, pilota helikopetrja Tonija Mrlaka, ki je nameraval s helikopterjem preiti na slovensko stran... Ator oddaje je Ivan Merljak.


02.02.2017

DSR - Miran Fišer

Polkovnik slovenske vojske prof. Miran Fišer, diplomiran agronom in obramboslovec, je danes načelnik Muzeja Slovenske vojske. V času osamosvajanja je bil organizator Manevrske strukture narodne zaščite in poveljnik območnega štaba Teritorialne obrambe v Ormožu. To obmejno mesto s Hrvaško je med vojno za samostojnost imelo pomembno obrambno vlogo. Avtor oddaje je Ivan Merljak.


26.01.2017

MID - Pekre - uvertura v vojno

pekrski dogodki so pomenili uvod v vojno za samostojno Sloveniji. General major dr. Alojz Šteiner je preučeval dokumente, zapise in pričevanja in idkril, da je JLA imela podroben načrt delovanja in je namerno povozila nega izmed demonstrantov, da bi izzvala širše nemira in si napla povod za svoj oboržen poseg.


19.01.2017

DSR - Janez Kukec

Janez Kukec je upokojen policist. Po šolanju in izpopolnjevanju je doštudiral upravne vede in pred vojno začel delati na postaji milice, pozneje policije v Trebnjem. V času vojne za Slovenijo je bil aktiven pri blokadi kolone JLA na Medvedjeku, sodeloval pri zajetju poveljnika novomeške vojašnice in reševanju zagat s skladiščem goriva JLA pri Mokronogu. Ko so vojaki začeli zapuščati armado, je organiziral in vodil prostor za pribežnike v Lansprežu pri Mirni. Avtor oddaje je Ivan Merljak.


12.01.2017

DSR - Milan Narat

Naš današnji sogovornik je Milan Narat, upokojeni major Slovenske vojske. V času osamosvajanje je bil stotnik Teritorialne obrambe, zadolžen za logistiko na območju Domžal. Med vojno je aktivno sodeloval v bojih pri Trzinu. Avtor oddaje je Ivan Merljak.


05.01.2017

DSR - Janez Pajer

Biolog Janez Pajer je v življenju počel vse kaj drugega kot to, za kar se je izšolal. Hrošče je prepustil polju in njivam, sam pa je vse življenje delal z ljudmi. Kot rezervni častnik se je desetletje pred osamosvojitvijo vključil v Teritorialno obrambo na Krasu in v njej skrbel za logistiko. Pozneje je bil nekaj časa predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Zdaj pa pravi, da ima najpomembnejšo dolžnost – biti upokojenec. Avtor oddaje je Ivan Merljak.


29.12.2016

MID - Plebiscit o samostojnosti Slovenije

Po izvolitvi nove demokratične slovenske vlade je bilo samo še vprašanje časa, kdaj se bomo Slovenci odločili zapustiti skupno državo Jugoslavijo. Prevladal je spoznanje, da se moramo na tak korak dobro pripraviti in tudi preveriti, ali sploh imamo dovolj podpore vseh prebivalcev za tak korak. Zato smo to preverili na plebiscitu 23. Decembra leta 1990 in rezultat razglasili dan po Božiču, 26. decembra 1990. Avtor oddaje je Ivan Merljak.


22.12.2016

MID Poraz papirnatega zmaja

Na današnji dan, 22. decembra 1941 leta je bila v bosanskem mestecu Rudo ustanovljena 1. proletarska narodnoosvobodilna udarna brigada, ki je pomenila zametek poznejše Titove jugoslovanske armade in povojne Jugoslovanske ljudske armade. Ustanovljena je bila po odločitvi tedanje Komunistične partije Jugoslavije in Vrhovnega štaba. In v tej politični zasnovi armade se je skrivalo seme njenega poraza pol stoletja pozneje v vojni za Slovenijo. Vse drugo so bile posledice, vse strateške napake, vse slabe presoje in zmote. Prav o strateških napakah, ki so se kopičile, v oddaji govorijo ugledni vojaški poznavalci in analitiki. Avtor oddaje je Ivan Merljak.


15.12.2016

DSR - Stane Lunder 15.12.2016

Stotnik Teritorialne obrambe v pokoju Stane Lunder je geometer, a po vojaški strokovnosti inženirec. Vodil je svojo inženirsko četo, ki je delovala na območju Ljubljane in tudi nadzoroval in pregledoval barikade. Avtor oddaje je Ivan Merljak


Stran 18 od 21
Prijavite se na e-novice

Prijavite se na e-novice

Neveljaven email naslov