Trenutno se predvaja:
Maribor 6
22. oktober 2019 ob 08:11 Maribor Novice

60 let Ekonomsko - poslovne fakultete Univerze v Mariboru

V letu 2018 se je zaključil proces pridobivanja zadnje izmed treh mednarodnih akreditacij, ki govorijo o kakovosti v poslovnem izobraževanju
Foto: Radio Maribor/Tamara Zupanič Čučnik
Foto: Radio Maribor/Tamara Zupanič Čučnik

Ekonomsko poslovna fakulteta Univerze v Mariboru praznuje 60. let obstoja. Najprej Višja komercialna šola in kasneje VEKŠ, je bila prva poslovna šola v Sloveniji. Ustanovna skupščina šole je bila 23. oktobra 1959, prvo uvodno predavanje pa je tri dni kasneje izvedel profesor dr. Bogomir Deželak. Na fakulteti ponosno ugotavljajo, da je v šestih desetletjih ta ustanova izobrazila 35 tisoč diplomantov, ki so si pridobili različne znanstvene in strokovne nazive.


Takratni profesorji so zaslužni, da so se šole in fakultete v preteklosti združile v Združenje visokošolskih zavodov v Mariboru in se nato preoblikovale v Univerzo v Mariboru. Posebno vlogo pri tem je na strani Ekonomsko - poslovne fakultete imel zaslužni profesor dr. Tine Lah, vizionar, ki je razumel pomen tedanjih besed »združeni smo močnejši«. »Študentov imamo trenutno vpisanih 1600, v teh šestdesetih letih pa je na Ekonomsko poslovni fakulteti diplomiralo več kot 35 tisoč diplomantov,« pravi dekanja fakultete Lidija Hauptman. Obletnico so zaznamovali delovno, z okroglo mizo o poklicih prihodnosti in položaju ekonomistov na trgu dela. Poklic ekonomista je namreč tisti, ki bo podvržen velikim spremembam v prihodnosti.
»To pomeni, da današnji študenti študirajo popolnoma drugače, kot smo mi, nabirajo kompetence tako na fakulteti kot tudi na obštudijskih programih zunaj fakultete, veseli pa smo, če bodo z nami sodelovali tudi po uradnem zaključku študija.«
EPF izvaja dva dodiplomska bolonjska študijska programa, študentje pa lahko izbirajo tudi med 13 usmeritvami na univerzitetnem programu ter osmimi na visokošolskem strokovnem programu. Ekonomsko poslovna fakulteta se nahaja v dveh stavbah, »veliko smo v zadnjih letih vlagali v posodobitev stavb,« predvsem v tehnično opremo, ki je primerna za študij ekonomije na tej fakulteti, še dodaja Lidija Hauptman.

Tamara Zupanič Čučnik

Nazaj na vrh