Trenutno se predvaja:
Maribor 14
1. marec 2019 ob 11:33 Maribor Novice

Pokrajinski arhiv Maribor izdal nove zvezke

Gradiva za zgodovino Maribora

Pokrajinski arhiv Maribor je izdal štiri nove zvezke Gradiva za zgodovino Maribora z zapisniki prvih sej svetnikov Mestne občine Maribor od leta 1853 do 1863.

Rokopise v stari nemščini in gotici je zgodovinarka in arhivarka dr. Zdenka Semljič Rajh preučila, prepisala v latinico in v sodobnejšo nemščino ter jih na ta način približala raziskovalcem in drugim, ki jih zanima zgodovina mesta.

»Svet Mestne občine Maribor je bil sestavljen iz predstavnikov posameznih mestnih četrti, vodil ga je župan mesta, vse odločitve svetnikov so bile javne. Veliko časa so svetniki namenili skrbi za uboge, precej so se ukvarjali z obrtjo, ki so jo nadzirali in natančno preučili ali obstaja potreba po odpiranju novih lokalov.«

Doslej prepisano gradivo, z uvodnimi pojasnili in podatki o določnem obdobju v slovenskem jeziku so raziskovalcem, zgodovinarjem na voljo za poglobljene študije v številnih specializiranih knjižnicah in v mariborskem pokrajinskem arhivu. Del gradiva pa je mogoče spremljati tudi v arhivski spletni podatkovni zbirki SIRAnet.

Brigita Mohorič (n)

Nazaj na vrh