Trenutno se predvaja:
Maribor 6
12. april 2018 ob 16:12 Maribor Novice

Sedem desetletij kot dolgo in raznoliko obdobje

Foto: Radio Maribor/Tamara Zupanič Čučnik

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor v teh dneh praznuje sedem desetletij. Izobraževalno institucijo s pomembnim poslanstvom so ves ta čas nadgrajevali, jo razvijali, širili izobraževalne programe, tako da jo danes obiskuje že 780 dijakov in dijakinj. Današnjemu slavnostnemu dogodku ob jubileju pa se je pridružil še eden, uradno odprtje prizidka k šoli, ki je stal milijon 700 000 evrov, od tega je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport primaknilo dobro četrtino, preostalo pa je investirala šola sama.

Največji delež na šoli predstavljajo danes dijaki zdravstvene nege, nato programa kozmetični tehnik, najmanjši delež pa dijaki programa bolničar negovalec. Srednja medicinska in kozmetična šola Maribor je šola za življenje, poudarjajo tako učenci kot učitelji, saj obsega pouk tudi prakso v kliničnem centru ter domovih za starejše.

»Šolanje je zelo zanimivo, učimo se oživljanja, stika z ljudmi, etičnih načel našega poklica in sodelovanja,« pravi dijakinja Eldina Kulanič. Sprva dvoletna šola za medicinske sestre je bila ustanovljena leta 1947, njena prva lokacija pa je bila zgradba gospodinjske šole v Aškerčevi ulici. Kasneje se je šola še večkrat selila, danes pa domuje na Trgu Miloša Zidanška v Mariboru: »Z obnovo smo pridobili telovadnico in boljše pogoje za delo, dijakom pa želimo dati še več. Nov prizidek polepša šolo in dvigne kakovost dela v šoli,« pojasnjuje profesorica Hajdeja Črnko. V novem prizidku imajo štiri splošne učilnice, garderobne prostore, atrij in nekaj pomožnih prostorov.

Tamara Zupanič Čučnik, *

Nazaj na vrh