Trenutno se predvaja:
Maribor -3
25. november 2020 ob 14:23 Maribor Novice

Senat potrdil izhodišča za strategijo razvoja do leta 2030

Za naslednje desetletje si želijo nadgraditi sedanjo kakovost dela na področju izvajanja pedagoškega procesa kot tudi raziskovalnega dela
Foto: MMC RTV SLO/Tamara Zupanič Čučnik
Foto: MMC RTV SLO/Tamara Zupanič Čučnik

Podonavska rektorska konferenca spodbuja stike med univerzami te regije, kamor spada tudi Univerza v Mariboru. Trenutno ji predseduje mariborski rektor Zdravko Kačič, pomembno pozornost pa posvečajo med drugim doktorskim študentom, ki so pomemben potencial teh univerz. Na včerajšnji seji senata pa so sprejeli še izhodišča strategije razvoja mariborske Univerze do leta 2030.


Strategija, ki jo je potrdil senat, je skladna s slovenskimi izhodišči kot tudi s strategijo, ki nastaja v okviru evropskega združenja univerz. Rektor Univerze v Mariboru dr. Zdravko Kačič:
»za naslednje desetletje si želimo nadgraditi sedanjo kakovost dela na področju izvajanja pedagoškega procesa kot tudi raziskovalnega dela.« Še posebej na področju raziskav želijo z zagotavljanem sodobnih infrastrukturnih pogojev dela in tudi na področju stimulativnih delovnih okolij storiti pomemben korak naprej: »zato je Univerza v Mariboru zelo aktivna pri pripravi strateških dokumentov na nivoju države kot tudi pri pripravi ustrezne zakonodaje.«

Zelo pomembno področje je internacionalizacija univerze, saj je univerza tudi članica evropskega združenja univerz in članica podonavske rektorske konference, ki vključuje 64 univerz iz šestnajstih držav: »Rektorska konferenca omogoča stike med univerzami v smislu medsebojnega povezovanja in iskanja sinergičnih učinkov.« Rektor Zdravko Kačič kot predsedujoči vidi prav v tem ključno izhodišče njegovega delovanja v prihodnjih dveh letih: »Na Univerzi v Mariboru s trenutno izvajanimi projekti zagotovo vzpostavljamo pogoje, ki bodo našim članicam omogočale vodilno vlogo pri vključevanju v tovrstne povezave.« Takšne povezave pa so odločilne za pridobivanje evropskih sredstev tudi pri najzahtevnejših projektih.

Tamara Zupanič Čučnik

Nazaj na vrh