Trenutno se predvaja:
Maribor 28
12. april 2019 ob 09:55 Šentilj Novice

V Šentilju zaganjajo obsežen investicijski cikel

Letos bodo gradili novo krožišče in povečali vrtec v Sladkem vrhu, prihodnje leto gradnja nove večnamenske dvorane
Foto: Radio Maribor/Občina Šentilj
Foto: Radio Maribor/Občina Šentilj

Največja projekta, ki ju letos načrtujejo v Občini Šentilj, sta krožišče pri odcepu ceste za Sladki vrh in Vrtec v Sladkem vrhu. Dvoletni proračun, ki so ga potrdili konec marca, je težek 11,7 milijona evrov v letošnjem in kar 17,8 milijona evrov v prihodnjem letu.

Tako letos kot v prihodnjem letu v Šentilju načrtujejo za 4 do 5 milijonov evrov investicij. Med njimi je letos gradnja novega krožišča, ki bo stala 1,5 milijona, občina bo pokrila 40 odstotkov. Župan Štefan Žvab napoveduje, da se bo gradnja krožišča začela jeseni in bo trajala dve leti.
Kar 800 tisočakov bodo nemenili za povečanje vrtca v Sladkem vrhu, ki ga bodo po zagotovilih Žvaba dogradili do septembra oz. do začetka novega šolskega leta. Pridobili bodo dva nova oddelka in osrednji skupni prostor, ob tem pa še novo igrišče in parkirišče.
Tudi letos bodo subvencionirali gradnjo malih čistilnih naprav, povečali so sredstva za pomoč na domu, z državo začenjajo projekt mreže kolesarskih poti. Ob tem načrtujejo ustanovitev občinskega komunalnega podjetja. Določen delež občinskih sredstev bo namenjen participatornemu proračunu.

"V dveh letih bomo namenili 480.000 evrov za projekte, ki so jih izbrali krajani po krajevnih skupnostih, to pa je kar dva odstotka občinskega proračuna," poudarja župan Žvab.
V prihodnjem letu je na vrsti največja investicija – gradnja nove večnamenske dvorane v Šentilju – s športno dvorano, glasbeno šolo in večgeneracijskim centrom. Investicija bo stala 3,5 milijona evrov.

Veliko zvišanje proračunskih sredstev v letu 2020, kar 17,8 milijona evrov, gre zlasti na račun pridobivanja nepovratnih evropskih in državnih sredstev.

Vesna Martinec

Nazaj na vrh