Trenutno se predvaja:
Maribor 16
24. januar 2020 ob 15:25 Maribor Radio Maribor

Pri uvajanju rumenih vreč za odpadno embalažo v Mariboru še nekaj težav

Nekateri odpadno embalažo v rumenih vrečah še zmeraj vozijo na ekološke otoke
Foto: Radio Maribor/Vesna Martinec
Foto: Radio Maribor/Vesna Martinec

Od 1. januarja je mariborska Snaga tudi v Mariboru uvedla zbiranje odpadne embalaže v rumenih vrečah za gospodinjstva v hišah. Od uvedbe odvažanja beležijo na terenu nekaj manjših težav, saj nekaj gospodinjstev vreč, ki jih je razdeljeval podizvajalec, ni dobilo ali pa so bile dostavljene neustrezno. Nekateri pa odpadno embalažo v rumenih vrečah še zmeraj vozijo na ekološke otoke, kjer pa odlaganje tovrstnih odpadkov ni več mogoče.

Spomnimo: državna uredba določa zbiranje oz. odvoz odpadne embalaže izpred vrat, zato je Snaga tudi v Mariboru uvedla rumene vreče, ki jih odvažajo izpred hiš vsakih 14 dni, po predvidenem urniku. Z ekoloških otokov so v naseljih individualnih hiš posledično umaknili rumene zabojnike, ker z uvedbo teh vreč niso več potrebni in se tam odpadna embalaža ne zbira več. Irena Bartok iz Snage pravi, da večjih odstopanj ustreznosti vsebine v vrečah za odpadno embalažo doslej niso zasledili, bodo pa v prihodnjih mesecih izvedli kontrole in opozarjali uporabnike, kaj sodi v rumeno vrečo.

Posamezno hišno gospodinjstvo je dobilo 26 120-litrskih vreč, kar naj bi zadostovalo za eno leto, nato bodo morala gospodinjstva vreče kupiti. Tisti, ki jih do zdaj še niso prejeli, jih lahko do sredine februarja dvignejo na Snagi. Uvedba rumene vreče ima sicer več prednosti, poudarja sogovornica, saj je tako zbrana embalaža bolj čista, v vrečah je vidnejša ustreznost njihove vsebine, pobiranje je hitrejše in tudi finančno ugodnejše.

Gospodinjstva v blokih in v središču Maribora pa odpadno embalažo še naprej zbirajo v rumenih zabojnikih na ekoloških otokih, prav tako v delih Radvanja, Peker in Razvanja, kjer so pred leti uvedli poskusno območje pobiranja embalaže v zabojnikih.

A. H., Aljaž Mejal

Nazaj na vrh