Trenutno se predvaja:
Maribor 0
16. junij 2019 ob 13:16 Spominčice

Cesar Franc 1. na obisku v bratovem vinogradu nad Limbušem

Junija 1830 se je cesarski par med povratkom na Dunaj ustavil na Meranovem
Foto: Radio Maribor/Stane Kocutar
Foto: Radio Maribor/Stane Kocutar

16. junija 1830 je vinogradniško posest nadvojvode Janeza Habsburškega nad Limbušem, med povratkom na Dunaj, obiskal cesarski par – brat cesar Franc 1. in svakinja cesarica Karolina Avgusta. Ponosni brat je dal po obisku nad vhodni portal hiše na Meranovem vzidati spominsko ploščo z napisom v nemščini, ki se v slovenskem prevodu glasi: "Ko sta 16. junija leta 1830 Franc 1., moj cesar in gospodar in njegova presvetla soproga Carolina Augusta, naš ljubljeni cesarski par, z vso prevzvišenostjo osrečila to mojo hišo, pregledala vinograde zveste Štajerske, sem jaz, Johann, nadvojvoda avstrijski, v večen spomin vzidal to ploščo ..."
Zanimivo je to, da je bil kamnosek, ki je ploščo izdelal najbrž slovenskega rodu, saj se je poigral in ime meseca obiska namesto v nemški obliki »Juni« – vklesal slovensko – »Junij«.
Nadvojvoda Janez Habsburški, ki je marca leta 1822 kupil posest imenitnih vinorodnih leg nad Limbušem in pod Pohorjem, je po vzoru naprednega vinogradništva v nemških vinorodnih deželah zasadil prvi vinograd s sortami vinske trte, ki jih v večini gojimo še danes.
Njegov novi vinograd je bil drugačen od tedaj znanih; trte so bile prvič posajene v vrstah in strogo ločene po sortah. Prvo trgatev, ki ga je navdušila je opravil oktobra leta 1826 in dve leti pozneje dal zgraditi hišo, ki stoji še danes. Leta 1855 je njegovo vino z Meranovega prejelo visoko odličje na ocenjevanju v Parizu. Nadvojvoda Janez je zaslužen še za vrsto drugih reči, za napredek kmetijstva, rudarstva, razvoj cestnih in železniških povezav pa tudi za ustanovitev muzeja Joanneum v Gradcu, ki je največji avstrijski muzejski kompleks zunaj Dunaja. S posestvijo Meranovo danes upravlja Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) Univerze v Mariboru. Tam je njen Tehnološki center za vinogradništvo.

Foto: Radio Maribor/Stane Kocutar

Poudarki

  • Meranovo, nekdanja posest nadvojvode Janeza Habsburškega je zgodovinsko središče začetnega razvoja sodobnega vinogradništva na sedanjem slovenskem in avstrijskem Štajerskem.
Stane Kocutar

Nazaj na vrh