v mandatnem obdobju 2018-2022

Predsednik Programskega sveta: Ciril Baškovič

Namestnik predsednika: Matjaž Juhart

1. Madžarska narodna skupnost
POŽONEC Robert

2. Italijanska narodnostna skupnost
RUNCO David

3. SAZU
akad. KOS Janko

4. Predsednik RS
zasl. prof. dr. JUHANT Janez
mag. ERNIŠA Geza

5. zaposleni v RTV Slovenija
TAVČAR PIRKOVIČ Ana – informativna dejavnost
HRIBAR Aleksander – kulturno umetniška dejavnost
PAJEK Robert – tehnična dejavnost

6. Državni zbor RS (na predlog političnih strank)
BAŠKOVIČ Ciril
LOŽAR Petra
POGLAJEN Jože
BAJŽELJ Borut
Trobec (Vrtačnik) Špela

7. Državni zbor RS (na predlog gledalcev in poslušalcev)
ALEŠ Marija
mag. AMBROŽIČ Ladislav
BOGATAJ Alojzij (mandat 2020-2024)
FLEGAR Nastia (mandat 2020-2024)
mag. GOTAR Alenka (mandat 2020-2024)
HODEJ Rok (mandat 2020-2024)
dr. Leon Oblak
JUHART Matjaž
KMETIČ Slavko (mandat 2020-2024)
KRAMBERGER Ivan
KUŠAR Žiga
OREŠNIK OCVIRK Marija Matilda
PREBIL Andrej (mandat 2020-2024)
SALOBIR Gašper
STERGEL Jelka
dr. ŠTUHEC Janez (mandat 2020-2024)