v mandatnem obdobju 2018-2022

Predsednik Programskega sveta: Ciril Baškovič

Namestnik predsednika: Marjan Dora

1. Madžarska narodna skupnost
POŽONEC Robert

2. Italijanska narodnostna skupnost
RUNCO David

3. SAZU
akad. KOS Janko

4. Predsednik RS
zasl. prof. dr. JUHANT Janez
mag. ERNIŠA Geza

5. zaposleni v RTV Slovenija
TWRDY Viki – informativna dejavnost
HRIBAR Aleksander – kulturno umetniška dejavnost
PAJEK Robert – tehnična dejavnost

6. Državni zbor RS (na predlog političnih strank)
BAŠKOVIČ Ciril
LOŽAR Petra
POGLAJEN Jože
PRODNIK Igor
VRTAČNIK Špela

7. Državni zbor RS (na predlog gledalcev in poslušalcev)
ALEŠ Marija
mag. AMBROŽIČ Ladislav
BEZELJAK Branka (mandat 2016-2020)
BOGATAJ Alojzij (mandat 2016-2020)
DORA Marjan (mandat 2016-2020)
JUHART Matjaž
KOŠIR Matej
KUŠAR Žiga
OREHOVEC Damir (2016-2020)
OREŠNIK OCVIRK Marija Matilda
PODJED Matevž (mandat 2016-2020)
ROTOVNIK Mitja (mandat 2016-2020)
SALOBIR Gašper
STERGEL Jelka
SKRUŠNÝ Jaroslav (mandat 2016-2020)
WEISSENBACH Matej (mandat 2016-2020)