IZVOLJENI ČLANI SVETA DELAVCEV RTV SLOVENIJA ZA MANDATNO OBDOBJE 2021–2025:

 1. Petra Bezjak Cirman
 2. Aleksander Hribar
 3. Franci Pavšer
 4. Robert Pajek
 5. Primož Ovčar
 6. Franc Kuplen
 7. mag. Luka Zebec
 8. Jana Vidic
 9. Ana Bučar
 10. Irena Shyama Hlebš
 11. Lidija Cokan
 12. Mojca Blažej Cirej
 13. dr. Andrej Doblehar
 14. Marjanca Plaznik
 15. Sabina Francek Ivović

Člani so na prvi konstitutivni seji, 9. 2. 2022 soglasno izvolili predsednico sveta delavcev Petro Bezjak Cirman in namestnike oz. podpredsednike sveta delavcev Franca Kuplena, Luko Zebca in Francija Pavšerja.