Pred dnevi je začel veljati vladni odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. RTV Slovenija v povezavi z odlokom ne bo izdala računov za RTV-prispevek za mesec april tistim pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, ki se jim obračunava prispevek za sprejemnike v javni rabi (lokali, gostinski obrati, wellness centri …) in v nastanitvenih obratih.

Že izdane račune za RTV-prispevek, ki so zapadli v plačilo 16. 3. 2020, pa je potrebno poravnati.

Pomen RTV Slovenija je v teh, ne le za državo, ampak tudi za Evropo in svet popolnoma drugačnih okoliščinah, izjemen, saj ne gre le za izpolnjevanje zahtev zakonodaje, poklicnih meril in standardov. Televizija Slovenija, Radio Slovenija in Multimedijski center še naprej skrbijo za odgovorno in aktualno obveščanje, izobraževalne vsebine in kakovostno razvedrilo.

Žal nam trenutne krizne razmere ne dopuščajo, da bi lahko odložili ali oprostili plačevanja RTV-prispevka tudi ostalo kategorijo zavezancev za plačilo RTV-prispevka. Kot javni medijski servis moramo tudi v teh kriznih razmerah nemoteno delovati, za kar potrebujemo finančna sredstva, ki so osnova za nadaljnje nemoteno delovanje javnega servisa.

Hvala, ker podpirate delovanje javnega servisa!