Prvi urednik Četrtkovega večera je bil Janez Bitenc. Foto: arhiv RTV Slovenija
Prvi urednik Četrtkovega večera je bil Janez Bitenc. Foto: arhiv RTV Slovenija
Prvi z desne Božo Grošelj, urednik Četrtkovega večera, tudi glasbenik; ob njem kolega Miško iz ansambla Vaški kvintet z Božem in Miškom. Foto: arhiv RTV Slovenija
Oddajo je urejal tudi Kajetan Zupan. Foto: arhiv RTV Slovenija

V vseh teh letih, ko je šla oddaja v eter vsak četrtek, je bilo na sporedu že več kot tri tisoč oddaj z narodnozabavno glasbo in s slovenskimi ljudskimi pesmimi. Na začetku je bila to prav gotovo ena najbolj poslušanih radijskih oddaj. Njena priljubljenost, če sodimo po poslušanosti in odzivih poslušalcev, je ostala. Radio Ljubljana oziroma Radio Slovenija je to glasbo prvi medijsko predstavil, ustvaril in populariziral. Na začetku so v Četrtkovem večeru nastopali zlasti izvajalci ljudskih pesmi in napevov: Vaški kvintet z Božom in Miškom, imenitni harmonikar Avgust Stanko, Rezika Koritnik in Sonja Hočevar, Tone Kozlevčar, Fantje na vasi, Beneški fantje in številni drugi godci in pevci. Razvoj domače glasbe je najtesneje povezan s to oddajo predvsem po zaslugi bratov Avsenik. Vsi, tako Avseniki kot druge instrumentalne in vokalne skupine, so na začetku v radijskem programu nastopali živo. Z Avseniki se je popularnost narodnozabavne glasbe zelo povečala, utrgal se je plaz novih ansamblov, ki so prepričali s svojim značilnim zvenom in izrazom: Štirje kovači, Dobri znanci, Zadovoljni Kranjci, ansambel Borisa Kovačiča, ansambel Mihe Dovžana z vokalnim kvintetom Gorenjci, Veseli Planšarji, ansambel Rudija Bardorferja, Fantje treh dolin, ansambel Vilija Petriča, ansambel Lojzeta Slaka in drugi.

Uredniki Četrtkovih večerov so se menjavali. Prvi urednik Četrtkovega večera je bil Janez Bitenc, sledili so mu Božo Grošelj, Boris Kovačič in Kajetan Zupan. Leta 1980 pa je urednikovanje oddaje prevzela urednica Irma Rauh, ki jo pripravlja že triintrideset let. Poleg glasbe so pomembna tudi spremna besedila oddaje, ki so jih vrsto let pisali številni radijski napovedovalci, med njimi Eva Janc, Anica Gladek, Janez Dolinar, dolga leta Ivan Sivec, krajši čas Jože Logar in Matjaž Brojan, dobrih sedem let Fanika Požek in Marinka Svetina, v zadnjem času pa Lucija Grm. Lepega dialoga med besedo in glasbo pa ne bi bilo brez voditeljev, ki so s svojim spoštljivim odnosom do te zvrsti pripomogli k priljubljenosti in poslušanosti oddaje: Janeza Dolinarja, Anice Gladek, Eve Janc, Nadje Jarc, Nataše Bolčina Žgavec, Igorja Velšeta, Alenke Resman Langus, Bernarda Stramiča in Lucije Grm.