Evropska radiodifuzna zveza (EBU), ki združuje 115 javnih radijskih in televizijskih postaj iz 56 držav, je prejšnji teden izpeljala radijsko in televizijsko skupščino, na katerih je med drugim tekla beseda o izzivih, ki jih je v preteklem letu pred članice postavila epidemija covida-19, ter o skupnih projektih, ki so bili kljub zahtevni logistiki uspešno končani.

V okviru obeh skupščin so bile izpeljane tudi volitve v radijski in televizijski odbor EBU za mandat od leta 2021 do 2023. Gre za najvišji delovni telesi EBU, v vsakem sedi 14 članov, v katerih sodelujejo predstavniki članic, strokovnjaki s področja radia in televizije. Člani odbora med drugim razpravljajo in odločajo o strategiji razvoja in prednostnih nalogah s področja radia in televizije, spremljajo dejavnosti, novosti in inovacije na področju programskih vsebin in tehničnega razvoja, spodbujajo izmenjavo programov in sodelovanje v koprodukcijah ter oblikujejo skupna stališča v skladu z vrednotami, ki so skupna javnim medijskim servisom.

RTV Slovenija, ki že dolga leta sodeluje v dejavnostih EBU, je za člana radijskega odbora predlagala direktorja Radia Slovenija Mirka Štularja, za podpredsednico televizijskega odbora pa direktorico Televizije Slovenija Natalijo Gorščak. Oba kandidata sta bila izbrana z visoko podporo članic, kar je vnovič potrdilo zaupanje mednarodne skupnosti v znanje in predanost naših medijskih strokovnjakov.

V radijskem odboru, ki ga vodi predsednik Graham Ellis (BBC, Velika Britanija), bodo v prihodnjem mandatu sodelovali še predstavniki Francije, Španije, Švedske, Italije, Belgije, Švice, Češke, Romunije, Latvije, Grčije in Srbije. V televizijskem odboru, ki ga vodi Markus Sterky (SWT, Švedska), pa predstavniki Rusije, Španije, Italije, Nemčije, Francije, Velike Britanije, Irske, Švice, Turčije, Grčije in Poljske.