Vodstvo RTV Slovenija se zaveda vrednosti dopisniške mreže in pomena, ki jo ima za opravljanje poslanstva javnega medijskega servisa. RTV Slovenija zavrača vse očitke, da gre pri organizacijskih spremembah za razkroj sistema ali uničenje dopisniške mreže v tujini.

Vodstvo si namreč močno prizadeva, da kljub težki finančni situaciji dopisniško mrežo ohrani kot enega izmed temeljev svojega poslanstva. Spremembe pa so nujne, saj se mora tudi dopisniška mreža tako sistemsko kot tudi strukturno prilagoditi zahtevam sodobnega časa in novih tehnologij.

Predlog organigrama v delu, ki se nanaša na dopisništva v tujini je umaknjen, nujne, smiselne spremembe in izboljšave bo uredil posodobljen Pravilnik o delovanju dopisniške mreže RTV Slovenija v tujini, o katerem bomo javnost obvestili takoj, ko bo potrjen.

RTV Slovenija je odločena, da dopisniška mreža ostaja trden in odličen del našega javnega servisa. Tudi v prihodnje bo javnost dobro seznanjena s poglobljenimi informacijami iz tujine. Ko gre za spremljanje dogajanja tako doma kot v tujini, bo javna radiotelevizija še naprej ohranjala ključno vlogo v slovenski medijski krajini.