Na skladbo Skupaj Maje Tasić so za kampanjo #SayHi zaplesali člani Plesnega kluba Forum. Foto: Arhiv TV Slovenija
Na skladbo Skupaj Maje Tasić so za kampanjo #SayHi zaplesali člani Plesnega kluba Forum. Foto: Arhiv TV Slovenija

TV Slovenija s pristopom k projektu #SayHi s pomočjo in odgovornostjo javnih evropskih televizij EBU širi pomembna sporočila med otroki. Namen evrovizijske otroške kampanje je opozoriti na pomen prijateljstva v psihosocialnem razvoju otroka ter na problematiko medvrstniškega nasilja. Ideja, ki je prerasla v mednarodni projekt, izvira iz Norveške, kjer domača televizija skupaj z otroki že leta posveča teden dni boju proti medvrstniškemu nasilju ter preko različnih dejavnosti otroke spodbuja k prijaznosti in spletanju prijateljstev.

Zelo pomembno je opozoriti na pomen prijateljstva v psihosocialnem razvoju otroka ter na problematiko medvrstniškega nasilja. Kampanja #SayHi počne ravno to! Foto: Arhiv TV Slovenija
Zelo pomembno je opozoriti na pomen prijateljstva v psihosocialnem razvoju otroka ter na problematiko medvrstniškega nasilja. Kampanja #SayHi počne ravno to! Foto: Arhiv TV Slovenija

EBU kampanja prijateljstva otroke vsako leto nagovarja k medsebojnemu sprejemanju tudi z vseevropsko tematsko pesmijo in s preprosto koreografijo, ki jo izvajajo ambasadorji kampanje. Cilj je k sodelovanju hkrati pritegniti čim večje število otrok v Evropi, ki se simbolno skupaj s pesmijo in plesom zoperstavijo medvrstniškemu nasilju. Tu imajo ključno vlogo javne radiotelevizije, ki poskrbijo, da je celotna kampanja široko medijsko pokrita (čim bolj vidna in prepoznavna), da doseže prav vsakega otroka v državah sodelujočih radiotelevizij. Letos je pesem z naslovom Skupaj zapela mlada pevka Maja Tasić, koreografijo pa so odplesali mladi iz Plesnega kluba Forma pod vodstvom Nataše Potočnik.

Premierno bomo videospot za Skupaj predvajali v Krompirju - v soboto, 15. oktobra, po 9. uri na TV SLO 1. Foto:Arhiv TV Slovenija
Premierno bomo videospot za Skupaj predvajali v Krompirju - v soboto, 15. oktobra, po 9. uri na TV SLO 1. Foto:Arhiv TV Slovenija

Posebna pozornost je v letošnji kampanji namenjena partnerstvu s šolami ter sodelovanju med šolami, saj se lahko s šolarji aktivno vključijo v projekt z objavljanjem posnetkov in slik na družabnih omrežjih (s ključnikom #SayHi). V projektu RTV Slovenija sodeluje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, s katerim pripravljamo več projektov in natečajev, ki jih bomo s pomočjo Zavoda za šolstvo razširili na vse šole v Sloveniji. Šole nagovarjamo k učenju koreografije, k sodelovanju v medijskem natečaju in v pogovorih o medvrstniškem nasilju. Med jesenskimi počitnicami bomo predvajali tudi film z naslovom Krdelo, njegova glavna tema pa je prav medvrstniško nasilje.

Ne spreglejte pomembnega datuma v kampanji #SayHi! 11. novembra bo vsa evropa plesala na to koreografijo, tudi otroci slovenskih šol. Foto: SOJ RTV SLO/Arhiv TV Slovenija
Ne spreglejte pomembnega datuma v kampanji #SayHi! 11. novembra bo vsa evropa plesala na to koreografijo, tudi otroci slovenskih šol. Foto: SOJ RTV SLO/Arhiv TV Slovenija

Psihologinja izr. prof. dr. Katja Košir pojasnjuje, da je medvrstniško nasilje večinoma skupinski pojav, za katerega je značilno neravnovesje moči med tistim ali tistimi, ki nasilje izvajajo, in tistim, ki nasilje doživlja. Lahko gre za besedno, telesno, odnosno, spolno ali spletno nasilje nad vrstnikom, ki se v večini primerov večkrat ponovi. Najpogosteje – ne pa vedno – ga doživljajo otroci in mladostniki, ki so manj vključeni v vrstniško skupino, saj odstopajo od tega, kar naj bi bilo zaželeno v tej skupini. Tako poleg neposrednega nasilja trpijo tudi zaradi vse večje osamljenosti, saj imajo izvajalci nasilja vpliv tudi na opazovalce, ki se največkrat distancirajo od tistega, ki nasilje doživlja.
»Zato je zelo pomembno, da na medvrstniško nasilje opozarjamo in ga poskušamo preprečiti; s tem podpiramo socialno in čustveno učenje vseh otrok in mladostnikov, tudi tistih, ki niso neposredno vključeni v medvrstniško nasilje. Poleg prepovedovanja in preprečevanja nasilja je tako pomembno tudi urjenje konstruktivnih načinov izražanja svojih intenzivnih čustev, impulzov ali potreb ter poudarjanje pomembnosti pomoči med sovrstniki in vzpostavljanja spoštljivih in varnih odnosov z odraslimi, da jim bodo otroci in mladostniki pripravljeni zaupati,« dodaja psihologinja.

Pomen, ki ga ima kampanja za ciljno publiko – otroke, je predvsem spodbujanje zdrave samozavesti, prijaznega in vključujočega vedenja med vrstniki ter posledično razvijanje pozitivne samopodobe otrok, hkrati pa tudi pomoč pri vzpodbujanju bolj zdravega okolja za otroke prek zabavnih, kulturnih, predvsem pa pozitivnih vsebin in izkušenj. Otroci imajo v kampanji glavno vlogo, s čimer jim sporočamo, da so kot posamezniki pomembni pri oblikovanju prijazne družbe.

Kampanja bo del oddaj Krompir in Infodrom, aktivnosti bodo potekale tudi na radiu, spletu in socialnih omrežjih, zato vas vabimo k spremljanju spletne strani https://cist-hudo.rtvslo.si/, kjer boste obveščeni o najnovejših informacijah in prispevkih na to temo.