Zadnji primer javnega napada na novinarja RTV Slovenije dr. Jožeta Možino s strani vplivne kulturnice Svetlane Makarovič na zadnjih protestih je presegel vse meje dopustnega. Takšnega napada, zastraševanja in poziva k utišanju novinarja zaradi njegovega dela in oddaj ne pomnimo. Vodstvo RTV Slovenija bo, kot v podobnih primerih, uporabilo vsa razpoložljiva pravna sredstva za zaščito svojih novinarjev, urednikov in drugih zaposlenih.

Na RTV Slovenija spoštujemo svobodo govora in svobodno izražanje mnenj, a ta pravica ni neomejena. Obstajajo meje.

Zaposleni na RTV Slovenija, zlasti novinarji in uredniki, pa tudi vodstvo, smo tudi sicer vsakodnevno deležni poplave grobih, podcenjujočih, nedostojnih žalitev, zgolj zato, ker se nekateri ne strinjajo z našim delom. Vse bolj pa je prisotna tudi žaljiva in groba retorika usmerjena proti posameznim novinarjem in urednikom ter prepričanje, da lahko vsakdo vpliva na delovanje javnega zavoda.

Tudi v teh politično razburkanih časih se bomo po svojih najboljših močeh trudili, da ohranimo neodvisnost javne radiotelevizije, zaščitimo zaposlene, javno obsodimo take napade in ko je nujno, tudi uporabimo pravna sredstva.

Ob tem želimo poudariti, da se ne bojimo kritik, nasprotno, če so te argumentirane in izražene na dostojen način, jih pozdravljamo!

Še enkrat torej pozivamo vse v javnosti, zlasti pa vidne posameznike, da spoštujejo neodvisnost in avtonomnost javnega servisa RTV Slovenija ter pravico posameznika do dostojanstva in varnosti.