Ob 60-letnici Programa Ars bomo izvedli 35. koncert v Komornem studiu v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji v Ljubljani, na katerem bodo zvenele: mojstrovini s konca 19. in prve polovice 20. stoletja ter krajša duhovita sodobna slovenska skladba iz 21. stoletja. Nastopil bo Godalni sekstet Ars, v katerem igrajo izvrstni slovenski glasbeni umetniki, ki večinoma živijo in ustvarjajo v tujini, na državnih in mednarodnih glasbenih tekmovanjih so prejeli vrsto nagrad in priznanj, hkrati so zelo dejavni v mednarodnih orkestrskih in komornih zasedbah. Glasbeni umetniki Godalnega seksteta Ars bodo predstavili dve komorni mojstrovini. Po uvodni krajši duhoviti skladbi Scratch za godalni kvartet iz leta 2012 uveljavljenega slovenskega skladatelja Vita Žuraja bodo pri nas prvič izvedli Godalni sekstet Erwina Schulhoffa, češko-avstrijskega skladatelja in pianista iz judovske družine v Pragi, ki je leta 1924 ustvaril globoko občuteno delo v štirih stavkih, prepleteno z odseki od lirične meditativnosti do vihrave silovitosti. V drugem delu koncerta bodo izvedli priljubljeni godalni sekstet Verklärte Nacht / Ozarjena noč, op. 4, avstrijskega skladatelja in teoretika Arnolda Schönberga, ki ga napisal leta 1899 po pesnitvi Richarda Dehmla. Gre za eno najizrazitejših del v poznoromantični glasbeni govorici s prehoda 19. v 20. stoletje, ki poslušalce še danes očara z izredno glasbeno izraznostjo in zvočno barvitostjo.

Igrali bodo: violinistka Tanja Sonc, diplomantka ljubljanske Akademije za glasbo, ki je študirala tudi na Inštitutu Leopolda Mozarta in na Mozarteumu v Salzburgu, na Visoki šoli za umetnosti v Zürichu pa si je z odličnim uspehom pridobila solistično koncertno diplomo iz violine. Od sezone 2017/2018 je članica komornega orkestra iz Züricha. Violinist Matjaž Bogataj je končal solistični magistrski študij na Univerzi za glasbo in uprizarjajočo umetnost v Gradcu, na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Münchnu pa je končal magisterij iz komorne glasbe. Od septembra 2017 je vodja drugih violin v simfoničnem orkestru Bavarske državne opere v Münchnu in igra v tamkajšnjem Artistriu. Violistka Gea Pantner Volfand je končala podiplomski študij na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Od leta 2012 je redna članica Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, kjer je od leta 2019 solo violistka. Sodeluje z vsemi slovenskimi profesionalnimi orkestri in komornimi ansambli, največ z godalnim kvartetom Accademia. Violist Nejc Mikolič je z odliko diplomiral na ljubljanski Akademiji za glasbo, podiplomski študij je nadaljeval ne Univerzi za glasbo in uprizarjajočo umetnost na Dunaju. Vrsto let je bil član Orkestra Slovenske Filharmonije in solo violist v simfoničnem orkestru KSO v Celovcu, sicer je redni član ansambla Minui iz Celovca in Slovenskega godalnega seksteta. Violončelistka Maruša Turjak Bogataj je na ljubljanski Akademiji za glasbo končala študij violončela. Študij je nadaljevala na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Münchnu, kjer je z odliko končala solistični magistrski študij in študij komorne glasbe. Od sezone 2015/2016 je solo violončelistka Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Z bratom Matjažem igra v Duu Bogataj in Artistriu. Violončelist Primož Zalaznik je na Akademiji za glasbo v Ljubljani končal dodiplomski študij in specializacijo. Sedem let je bil namestnik solo violončelista Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, nato je tri leta igral v orkestru Dunajske državne opere in pri Dunajskih filharmonikih, od julija 2018 pa je redni član orkestra Dunajskih simfonikov z izjemno tradicijo od leta 1900.