Slovenska polka in valček je festival narodno-zabavne glasbe, ki pri glasbenikih uživa največji ugled. Tudi tokrat se lahko glasbeniki potegujejo za dve festivalski nagradi: nagrado za najboljšo polko po mnenju občinstva in nagrado za najboljši valček po mnenju občinstva.

Uredništvo Razvedrilnega programa Televizije Slovenija je na spletni strani RTV Slovenija objavilo vabilo za sodelovanje na izboru Slovenska polka in valček 2022. Foto: TV Slovenija
Uredništvo Razvedrilnega programa Televizije Slovenija je na spletni strani RTV Slovenija objavilo vabilo za sodelovanje na izboru Slovenska polka in valček 2022. Foto: TV Slovenija

Finale izbora bo v oddaji Poletni pozdrav, predvidoma septembra 2022. Tekmovalni izbor bo potekal v oddajah Zimski pozdrav (januar, februar 2022) ter Poletni pozdrav (julij, avgust 2022) na RTV Slovenija.

Prijave prek spletnega obrazca do vključno 10. decembra 2021 do polnoči

Avtorji skladb in izvajalci ste vabljeni k oddaji svojih predlogov prek spletnega obrazca. Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo naložene na spletnem obrazcu Radiotelevizije Slovenija do vključno 10. 12. 2021 do polnoči in ki jih bodo vložile osebe, ki izpolnjujejo vse pogoje. Rezultati bodo objavljeni najkasneje do 18. 12. 2021 na spletni strani Radiotelevizije Slovenija.

Celotna razpisna dokumentacija je dostopna med razpisi (VABILO, PRAVILNIK in IZJAVA).

Izmed vseh upoštevanih prijav bo tričlanska strokovna komisija izbrala največ 24 skladb – največ 12 polk in največ 12 valčkov, ki se bodo premierno prestavile v oddajah Zimski pozdrav in Poletni pozdrav. V kolikor izmed prijavljenih skladb glede na vsebinske in tehnične kriterije izbira do štiriindvajset skladb ne bo možna, si RTV Slovenija pridrži pravico neposredno povabiti posamezne avtorje in izvajalce k sodelovanju, ki sodelujejo pri izvedbi pod enakimi pogoji kot ostali avtorji in izvajalci.