Ena od zakonskih nalog Programskega sveta je tudi obravnavati pripombe in predloge gledalcev in poslušalcev programov RTV Slovenija ter se do njih opredeliti. V luči tega svojega poslanstva je Programski svet na svoji prvi izredni seji dne 28. februarja 2022 sprejel sledečo izjavo:

Na dan, ko je Putin svoje poimenovanje Ukrajincev z neonacisti in fašisti nadgradil v vojaški napad na Ukrajino, se je prvič v novi sestavi Programskega sveta sestala Komisija za informativne programe. Člani so izpostavili vprašanje, zakaj RTV Slovenija svojega četrtkovega jutranjega programa ni prilagodila temu izrednemu dogodku, kot so to storile praktično vse medijske hiše v Evropi. Vprašanje je bilo izpostavljeno, ker so se številni gledalci in poslušalci z njim obrnili – in se s podobnimi vprašanji še vedno obračajo – na člane Programskega sveta.

Novico o ruskem napadu na Ukrajino je Slovencem prvi sporočil eden od informativnih spletnih portalov v tuji lasti. Pojasnilo na vprašanje, zakaj RTV Slovenija ob teh prelomnih dogodkih z ažurnim in verodostojnim poročanjem ne poskrbi za dvig svojega ugleda v javnosti in večje gledanosti, je bilo osupljivo, in sicer – da RTV Slovenija tega preprosto ni sposobna storiti. To potrjujejo tudi opozorila številnih gledalcev, ki so se na člane Programskega sveta obrnili po ogledu posebne večerne oddaje o vojni v Ukrajini. Izražali so nezadovoljstvo nad tem, da zunanji politični komentator te javne medijske hiše ne zmore o tako pomembnih temah poročati dostojanstveno in brez obrazne gestikulacije, ki za poročanje o tragedijah vojne ni primerna. Prav tako so večkrat izpostavili, da je dopisnik RTV Slovenija (iz studia, ne iz terena!) Slovenijo hote ali nehote označil za umetno in ahistorično tvorbo, kar se jim je zdelo povsem neprimerno. Pri tem v petih dneh vojne v Ukrajini ni bilo zaslediti dopisnikov RTV Slovenija, ki bi poročali o dogajanju s terena, se pravi iz meje z Ukrajino. Zato se odpira vprašanje, ali RTV Slovenija nima več svojih dopisnikov, če pa jih ima, zakaj ne opravljajo svojega dela.

Tudi sicer do članov Programskega sveta prihajajo opozorila, da novinarji RTV Slovenija ne spoštujejo poklicnih standardov in navodil odgovornih urednikov. To je pripeljalo do tega, da se zdi, da RTV Slovenija ne zmore več v polnosti izvrševati javne službe, ki ji jo nalaga Zakon o RTV Slovenija. Zakonsko določeno poslanstvo RTV Slovenija namreč obsega tudi zagotavljanje verodostojnih in nepristranskih informativnih oddaj, s katerimi celovito obvešča o političnem dogajanju doma in v zamejstvu, o pomembnih dogodkih v preostalih evropskih državah, zlasti članicah Evropske unije, in o pomembnih svetovnih temah tako, da posredovane vsebine omogočajo objektivno javno obveščenost.

Glede na opisane razmere znotraj RTV Slovenija in pripombe gledalcev, Programski svet pozdravlja odločitev vodstva TV Slovenija, da na drugem programu zagotovi prenos BBC World News o vojni v Ukrajini in ga opremi s slovenskim prevodom. Programski svet razume, da je to v dani kadrovsko in organizacijsko nevzdržni situaciji na RTV začasen ukrep, ki omogoča vsaj minimalno izpolnjevanje poslanstva RTV, tj., zagotavljati ljudem verodostojno in celovito poročanje o pomembnih dogodkih, med katere zagotovo sodi tudi vojna v Ukrajini.

Po mnenju Programskega sveta je trenutno stanje mogoče spremeniti zgolj z dosledno uporabo zakonskih določb in internih pravil. Tudi na način, da se ob zaznanih in dokazanih kršitvah teh pravil ustrezno ukrepa. V nobeni resni tuji medijski hiši namreč ni predstavljivo, da bi novinar kršil navodila urednikov in bi pri tem ostal nesankcioniran. Dolgoročno dopuščanje grobega kršenja pravil vodi v situacijo, v kateri se je znašla RTV danes. Dokler bo temu tako, se bomo morali Slovenci zadovoljiti s tem, da bomo o pomembnih dogodkih celostne informacije iskali drugje ali pa da bomo situacijo (začasno) reševali s poslovenjenimi prenosi tujih medijskih hiš na javnem zavodu, ki ga Zakon o RTV Slovenija opredeljuje kot zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. Zato programski svet napore vodstva in odgovornih urednikov pri normalizaciji tega javnega zavoda odločno podpira.

Danes je Programski svet objavil razpis za generalnega direktorja RTV. V luči opisane problematike Programski svet od vseh prijavljenih kandidatov pričakuje, da se bodo v svoji predstavitvi opredelili tudi do vprašanja, na kakšen način bodo zagotovili dosledno spoštovanje zakona in internih aktov s strani vseh zaposlenih ter kako bodo na ta način dosegli tisto kulturo v uredniško-novinarskem kolektivu, ki je v razvitem zahodnem svetu sama po sebi umevna.

dr. Peter Gregorčič,
predsednik Programskega sveta RTV Slovenija