Vse sodelujoče poziva k strpni razpravi in spoštovanju osebnega dostojanstva posameznikov, vodstvo tega uredništva in Televizije Slovenija ter Upravo RTV Slovenija pa k zagotavljanju takšnih delovnih razmer, da bodo zaposleni nesoglasja lahko reševali v dialogu.

Svet delavcev je v minulem letu že večkrat, nazadnje na seji 13. septembra obravnaval poročilo o nevzdržnih kadrovskih in produkcijskih razmerah v Informativnem programu TV Slovenija, in sicer na podlagi obširne pritožbe Aktiva novinarjev. V takratni razpravi je Svet delavcev pogrešal odziv odgovorne urednice tega programa Jadranke Rebernik. Na podlagi pritožb je vse pristojne pozval k preučitvi razmer in ukrepanju.

Nekaj dni pozneje, 19. septembra, smo bili iz sporočila za javnost RTV Slovenija seznanjeni, da je odgovorna urednica odstopila in da je bila do imenovanja novega odgovornega urednika za začasno vodenje uredništva imenovana vršilka dolžnosti.

V zvezi z razmerami v Informativnem programu po tej spremembi Svet delavcev ni prejel nobene pritožbe ali opozorila zaposlenih o morebitnih nepravilnostih, prav tako nima informacij o prerazporeditvah posameznih novinarjev na nove delovne naloge, ki ne bi bile v skladu s pogodbami. Iz medijskih objav je razbrati, da se posamezniki počutijo šikanirane in pod pritiskom. Ob tem se pojavljajo docela neresnične navedbe celo o odpuščanju, ki pa so jih pristojni že javno zanikali.

Svet delavcev obsoja javno objavo fotografij o osebni zdravstveni stiski ene od zaposlenih na njenem delovnem mestu ter podpihovanje razprav, ki medijsko objavo zlorabljajo za prikazovanje domnevno alarmantnega stanja v televizijskem informativnem programu.

Svet delavcev kot vedno od vodstva Informativnega programa TV Slovenija pričakuje, da mu bo poročalo o vseh bistvenih spremembah v uredništvu, ki bi lahko pomenile odstopanje od kadrovskih in produkcijskih načrtov. Ne glede na to, da so navedbe o odpuščanjih neresnične, Svet delavcev od Uprave RTV Slovenije pričakuje jasne odgovore, ali je bila kateremu od zaposlenih spremenjena ali prekinjena pogodba o zaposlitvi ter na kakšni podlagi, in posebej, ali je kateri od zaposlenih prejel neutemeljeno povečano delovno obremenitev, ki bi lahko vplivala na zdravje zaposlenih.

Svet delavcev vse vpletene v objave in sodelujoče v razpravah poziva, da se pri izrekanju mnenj in komentiranju izogibajo pavšalnemu obsojanju ter se držijo dejstev.

Predsednik Sveta delavcev
Pajek Robert