Novinarka je medtem že podala izjavo, da ni avtorica zapisa in da gre za zlorabo njenega FB profila. Sporno ravnanje je novinarka prijavila na Policijo.
Na RTV Slovenija zapisov naših zaposlenih na njihovih zasebnih profilih na družbenih omrežjih ne komentiramo.
Izražanje naših mnenj je sicer pravica, ki nam jo zagotavlja ustava v 39. členu. Te pravice nam ne sme in ne more kratiti noben notranji kodeks. Smo pa zaposleni v javnem zavodu RTV Slovenija zavezani spoštovati pravila, ki veljajo za javni sektor, notranje pravilnike in navodila pa tudi veljavne Programske standarde RTV Slovenija, Poklicna merila in načela novinarske etike v programih RTV Slovenija.
Zaposleni na RTV Slovenija so bili že obveščeni, da se od njih pričakuje, naj ohranijo dostojanstvo tudi v zasebnem komuniciranju na družbenih omrežjih in v drugih medijih, ki dosežejo širšo javnost. To toliko bolj velja za tiste zaposlene, ki so bolj javno izpostavljeni. Bistvo verodostojnosti je namreč osebna integriteta, saj če gledalec oziroma poslušalec verjame osebi pred mikrofonom ali pred kamero, potem zaupa tudi njegovim mnenjem, izraženim v zasebnem življenju. Še posebej novinarji in voditelji morajo biti navkljub svojim osebnim prepričanjem pri svojem delu objektivni in kredibilni ter dostojanstveni tudi v zasebnem komuniciranju.
Zavedamo se, da nas javnost ocenjuje tudi po naši zasebni podobi. Zaposleni na RTV Slovenija se zavedamo, da moramo tudi v zasebnem življenju v javnosti in na družbenih medijih ohraniti spoštljiv in dostojanstven nivo komuniciranja in izražanja mnenj.

RTV Slovenija Foto: SOJ RTV SLO
RTV Slovenija Foto: SOJ RTV SLO