Triletni projekt, financiran v okviru programa Obzorje Evropa (Horizon), poteka v 12 evropskih državah, zajema sedem univerz in raziskovalnih centrov, sedem medijev in medijskih ustanov in pet gospodarskih partnerjev. Partnerji predstavljajo uravnoteženo mešanico raziskovalnih in industrijskih igralcev, vključno z malimi in srednje velikimi podjetji, ki skupaj pokrivajo celoten medijski ekosistem. Predvidena uporaba naprednih tehnologij bo uporabnike povezovala v realnem času, kar bo ustvarjalcem vsebin omogočilo nove načine sodelovanja in soustvarjanja obogatenih novic in kulturnih vsebin, državljanom pa njihovo bolj participativno in interaktivno doživljanje.

Foto: transmixr.eu
Foto: transmixr.eu

Mediji in še posebej informativne vsebine, upodabljajoča umetnost in kulturna dediščina so področja, ki so bila strateško izbrana, saj so ključne za krepitev demokracije in družbene blaginje v EU, hkrati pa sta poslovne modele teh področij zelo pretresli pandemija COVID-19 in vse večja prevlada neevropskih platform.

Foto: osebni arhiv
Foto: osebni arhiv

Dr. Niall Murray, koordinator projekta TRANSMIXR s Tehnološke univerze v Shannonu na Irskem, je povedal: "Vsak partner, ki sodeluje pri tem projektu, je bil povabljen k sodelovanju po tehtnem premisleku. Prizadevali smo si doseči ravnovesje med medijskimi organizacijami, partnerji iz tehnične industrije ter raziskovalnimi centri in univerzami. Vsi partnerji prinašajo dodatno strokovno znanje in izkušnje za uresničitev vizije projekta TRANSMIXR. Univerze in raziskovalni centri združujejo teoretično in uporabno strokovno znanje na področju umetne inteligence in XR. Medijske ustanove zagotavljajo, da so zahteve medijskega ekosistema ustrezno vključene v okvir projekta in razširjanje rezultatov projekta. Za nas je bilo bistveno, da v projektu sodelujejo tako velike kot majhne medijske organizacije, in veseli nas, da se je za sodelovanje odločila RTV Slovenija, natančneje Radio Slovenija. S svojim zvočnim vpogledom v projekt dodaja pomembno razvojno dimenzijo."

Foto: Adrijan Pregelj/ RTV Slovenija
Foto: Adrijan Pregelj/ RTV Slovenija

Mirko Štular, v. d. direktorja Radia Slovenija, pa dodaja: »Tudi v medijskem prostoru se širi uporaba različnih novih tehnologij, od virtualne, obogatene in posredovane resničnosti do tehnologij umetne inteligence. Radio Slovenija se vključuje v projekt TRANSMIXR, da bi preverili novosti in trende na področju sodobnih tehnologij ter nove prijeme pri pripravi in posredovanju avdio vsebin, sodobne pristope pa po presoji vključevali v delovne procese. To pomeni močno mednarodno povezovanje z vrhunskimi strokovnjaki s tega področja. Razvoj avdio medija je na vrhu naših prioritet, saj le tako lahko dolgoročno ostanemo kredibilen in relevanten medij.«

Konzorcij TRANSMIXR vključuje 19 organizacij iz 12 evropskih držav z naprednim in dopolnjujočim se strokovnim znanjem in spretnostmi na področju evropskih raziskovalnih, medijskih in inovacijskih programov ter poglobljenim znanjem o umetni inteligenci in XR ter njuni uporabi v medijskem sektorju.

Medijska izkušnja prihodnosti bo poleg pasivnega uživanja univerzalnih medijskih vsebin osredotočena na čezmejno sodelovanje med medijskimi ustanovami in strokovnjaki ter vključevanje državljanov kot soustvarjalcev. Cilj je , da edinstvena kombinacija tehnologij umetne inteligence in XR izboljša stanje na področju medijske produkcije, načina prejemanja tovrstno ustvarjenih vsebin in seveda njihove potrošnje, ki so osredotočene na uporabnika, pregledne, zaupanja vredne, vključujoče in odgovorne.

V okviru projekta TRANSMIXR se bodo partnerji ukvarjali s štirimi poglavitnimi izzivi. Na novo bodo opredelili obstoječe delovne tokove in procese za izpolnjevanje zahtev CSS in jim omogočili ustvarjanje novih potopitvenih medijskih izkušenj. Zagotoviti želijo razumevanje in možnost obsežne obdelave kompleksnih medijskih vsebin, da bi razvili prava modularna orodja, ki bodo ustvarjalcem vsebin pomagala pri obvladovanju vse večje količine in raznolikosti medijskih vsebin. Ustvariti nameravajo nova orodja za ustvarjanje XR kot okolja za sodelovanje, ki strokovnjakom omogočajo naravno sodelovanje na daljavo in premikajo meje mogočega in vzpostaviti nameravajo nova okolja za uživanje in prilagajanje novih pripovednih produkcij Social XR, ki omogočajo medsebojno povezane izkušnje na različnih napravah ter povečujejo vključenost in sodelovanje občinstva.

Projekt financira Evropska unija v okviru okvirnega programa Obzorje Evropa (Horizon) v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev 101070109. Več informacij na spletni strani projekta in na LinkedIn.

Naročanje na TRANSMIXR novičnik je mogoče tu.