Vsako drugo nedeljo med septembrom in novembrom bodo tako na sporedu interaktivne radijske igre za dojenčke in malčke, ki so nastale v sklopu mednarodnega raziskovalnega projekta B-AIR, katerega vodilni partner je Radio Slovenija.

Foto: SOJ RTV SLO
Foto: SOJ RTV SLO

Ciljno občinstvo radijske igre so dojenčki in malčki v senzorično-motorični fazi, ki jo razvojna psihologija pozna kot obdobje otrokovega spoznavanja sveta prek dejavnosti, ki aktivirajo in stimulirajo čute. Pomembno vlogo igrajo pri tem starši ali skrbniki, prek katerih se malček uči kako se povezovati in vzpostavlja povezavo z zunanjim svetom. Pred govorjenim, racionalnim jezikom, nastopi jezik intonacije, ritma, različnih registrov in melodije. Prav zvočna stimulacija, ki jo tvorijo glasba, besede, fonemi in zvok predmetov iz okolja, znatno vplivajo na otrokov zgodnji čustveni, kognitivni, socialni in motorični razvoj.

Saška Rakef Perko, vodja projekta B-Air, je pred predvajanjem radijskih iger, kot jih še ni bilo moč slišati prek radijskih valov povedala: »Ob raziskovanju pomena strukturiranega zvoka (glasba in govor), ki je za človeka eden najbolj kompleksnih psihofizioloških ter socialnih dražljajev, smo želeli premisliti tudi potencial estetske izkušnje pri oblikovanju zdravih socialnih odnosov. Tako smo v sodelovanju s strokovnimi sodelavci in ustvarjalci razvili koncept radijske igre za dojenčke, ki želi vzpostaviti prostor za skupno igro, poslušanje, soustvarjanje, prostor za stik. Ker položiti umetnost v zibko s seboj nosi tudi veliko odgovornost, pa smo v projektu posebno pozornost namenili tudi razvoju ustreznih kompetenc in strokovni ter večplastni evalvacija ustvarjenih umetniških del.«

Tri premierne radijske igre za dojenčke in malčke

In kakšna je radijska igra Glasbena kuhinja?

Glasbena kuhinja je radijska igra za dojenčke in malčke med 6. in 18. mesecem starosti, ki s tematiziranjem zgodnjih ritualov otroka ob jedilni mizi kombinira realistične zvoke iz kuhinjskega okolja in elemente elektroakustične kompozicije v stimulativno glasbeno kompozicijo, ki jo povezuje besedilo v interpretaciji igralke Maje Kunšič. Avtorica besedila in režiserka Tajda Lipicer, Alenja Pivko Kneževič pa je skladateljica in avtorica izvirne glasbe. Pri nastanku radijske igre so sodelovali še strokovne sodelavke Saška Rakef, dr. Katarina Zadnik, dr. Katarina Habe, dr. Katarina Kompan Erzar, tonski mojster Urban Gruden in zunanji sodelavec Žiga Hren.

Ustvarjanje radiofonskih iger za dojenčke in malčke predstavlja na eni strani domiseln, inovativen pristop izgradnje bodočih čuječih poslušalcev radijskih valov, po drugi strani pa bogati celostni razvoj najmlajših z zvočnimi spodbudami.

Dr. Katarina Habe

Premiera radijske igre za dojenčke Glasbena kuhinja bo 11. septembra 2022 ob 8.05 na Prvem. 9. oktobra 2022 bo sledila premiera radijske igre za dojenčke Čebljanja. Novembra pa sledi še zadnja premiera radijske igre za dojenčke. Radijska igre za dojenčke Morje bo na sporedu 13. novembra 2022 ob 8.05 na Prvem.

Razvoj radia s pomočjo eksperimentov

Foto: SOJ RTV SLO
Foto: SOJ RTV SLO

Mirko Štular, direktor Radia Slovenija: »Eksperimentalne interaktivne radijske igre in drugi radijski »laboratorijski poizkusi«, financirani z evropskimi sredstvi, nam omogočajo, da preverjamo na katera področja se radijski medij lahko širi in kako se lahko razvija. Predvsem pa lahko raziskujemo in iščemo novo radijsko poslušalstvo–tudi na nepričakovanih področjihIngrid Kovač Brus, odgovorna urednica Programa Ars je dodala: »Inovativnost in kreativnost sodelavcev in sodelavk Programa Ars nam omogoča, da kljub tradicionalnosti, s katerim se morda nehote povezuje najbolj kulturni radijski program v Sloveniji, upamo izstopiti iz običajnih vzorcev delovanja in ustvarjanja. Ta eksperimentalni projekt radijske igre za dojenčke in malčke bo res lep uvod v 60. obletnico delovanja Programa Ars, ki jo praznujemo leta 2023.«

Eksperimentalno ustvarjanje interaktivnih radijskih iger za najmlajše pa ni inovativno le pri ustvarjanju. Nastale radijske igre so namreč podvržene večplastni strokovni presoji, ki poda končno oceno o smiselnosti, ustreznosti in kakovosti ustvarjenih vsebin.

Foto: SOJ RTV SLO
Foto: SOJ RTV SLO

Dr. Katarina Habe je v okviru strokovne analize radijske igre za dojenčke zapisala: »Glasbena kuhinja je domišljen primer zvočnega okolja, ki je otroku zanimiv in privlačen za poslušanje. Pri snovanju so bile upoštevane ključne razvojne značilnosti celostnega razvoja dojenčkov in malčkov. Glasbena kuhinja najmlajše angažira primarno na čustveni ravni, kar je potrebno, da sploh spodbudi njihov interes za poslušanje. Ob tem z zanimivimi zvočnimi dražljaji, ki delujejo kot neke vrste zvočna uganka, otroke miselno stimulira. Spodbuja tudi njihove motorične odzive na vokalni in gibalni ravni. Nenazadnje pa Glasbena kuhinja dojenčke in malčke povabi v socialno interakcijo s primarnim skrbnikom pri poslušanju

Radijska igra Glasbena kuhinja, ki zvočno in glasbeno pretanjeno in tenkočutno podpira potrebo razvojnih značilnosti dojenčka in malčka, svetujemo za poslušanje in ustvarjanje v družinskem okolju.

Dr. Katarina Zadnik

Dr. Katarina Zadnik je v svoji strokovni oceni zapisala: »Radijska igra Glasbena kuhinja z vidika dveh konceptualnih predlog spodbuja razvoj slušnih zaznav, senzibilnosti in pozornosti na zvok, z dejavnostjo poslušanja glasbenega dela kot tudi raziskovanja, ustvarjanja in improvizacije s ponujeno grafično partituro. Avtorici s poznavanjem glasbeno-razvojnih značilnosti dojenčka na ravni senzomotoričnega razvoja in malčka na ravni predoperativnega obdobja, z ustreznimi glasovnimi, zvočnimi in glasbenimi elementi spodbujata glasbeni in celostni razvoj

Od eksperimenta do prvega javnega razpisa, a vmes izobraževanja

Ker so že prve strokovne analize pokazale, da se dojenčki in malčki pozitivno odzivajo na razvojno ustrezno in predvsem kakovostno pripravljene radijske igre, v okviru projekta v prihodnjem letu načrtujejo objavo razpisa za nova besedila za radijske igre za dojenčke in malčke. Alen Jelen, urednik Uredništva igranega programa Programa Ars, je povedal: »Ustvarjalci, ki sodelujemo pri B-AIR projektih si želimo, da se bo produkcija tovrstnih radiofonskih stvaritev in zvočnih iger za malčke nadaljevala tudi po zaključku projekta. Pridobljeno znanje in izkušnje nam bodo v veliko pomoč pri snovanju programa in ustvarjanju.«

Na Radiu Slovenija se zavedajo, da je znanja na področju ustvarjanja umetniških del za najmlajše zelo malo, zato bo v okviru projekta B-AIR in razpisa za nova besedila za radijske igre za dojenčke in malčke, organiziran niz spletnih izobraževanj (webinarjev) na temo pisanja za otroke (in radio). V sodelovanju s partnerji se pripravljajo izobraževanja v okviru dveh tematskih sklopov. Prvi sklop je Zvok, glasba in ranljive skupine, drugi pa Pisanje za radio - zvok in glasba v razvoju otroka. Med slovenskimi strokovnjaki so do zdaj potrdili sodelovanje Tina Bregant (Cirius, zavod za usposabljanje invalidne mladine; vključevanje umetniških vsebin v delo z invalidno mladino), Kristijan Musek Lešnik (učne težave in umetnost), dr. Vildana Repše (Kako otroci vstopajo v svet glasbene umetnosti), Nana Kisel (urednica Cicibana in Cicidoja), Andreja Poljanec in drugi. Program in natančna vsebina spletnih izobraževanj skupaj z informacijami o dostopu do spletnih izobraževanj bo objavljena v prihodnjih tednih.

Foto: SOJ RTV SLO
Foto: SOJ RTV SLO

Radijske igre za dojenčke in malčke so del triletnega projekta B-AIR, katerega nosilec je Radio Slovenija. Projekt, kjer devet partnerskih organizacij iz sedmih evropskih držav pod vodstvom Radia Slovenija, raziskuje vlogo zvoka v razvoju človeka nastaja v tesnem sodelovanju umetnikov in uglednih mednarodnih strokovnjakov s področja razvojne psihologije, nevrofiziologije, nevropsihologije, psihoakustike, muzikoterapije, glasbene pedagogike idr. Cilj projekta je ustvarjanje zvočne umetnosti za dojenčke, malčke in ranljive skupine. Projekt je finančno podprt v okviru programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa.