Vodstvo RTV Slovenija je po petkovem varnostnem incidentu, ko je skupina protestnikov t. i. gibanja OPS vdrla v prostore glavne zgradbe Televizije Slovenija, sprejelo kratkoročne in dolgoročne ukrepe za zaščito zaposlenih in integritete javnega medijskega zavoda.

Javni zavod RTV Slovenija je proti domnevnim storilcem kaznivih dejanj že vložil kazenske ovadbe, na Mestno občino Ljubljana in Upravno enoto Ljubljana so bile znova posredovane pritožbe. Generalni direktor je v pogovorih z načelnikom Upravne enote Ljubljana že dobil zagotovilo, da bodo protestnikom gibanja OPS odvzeli dovoljenje za shod pred Televizijo Slovenija.

Sprejeti so bili tudi dolgoročni načrti za krepitev varnosti RTV Slovenija. Zaradi zastarelega varnostnega sistema, ki ne sledi novim okoliščinam, bo v sodelovanju s Svetom delavcev sprejet nov varnostni protokol na RTV Slovenija, ki bo zaposlenim omogočal večjo varnost. Za goste in obiskovalce bodo odslej veljali strožji pogoji za vstop in gibanje po prostorih.

Vodstvo zavoda je na župana Mestne občine Ljubljana prav tako že naslovilo prošnjo za odkup zemljišča okoli RTV Slovenija, in sicer za postavitev varnostne ograje, s čimer bo gibanje v neposredni bližini stavbe RTV Slovenija v primeru izrednih razmer lažje regulirati.

Na koncu naj se vsem, ki so javno izrekli podporo RTV Slovenija in avtonomnemu, svobodnemu delovanju slovenskih medijev, iskreno zahvalimo. Zavedamo se svojega poslanstva in želimo si takšnih pogojev, da bi ga lahko tudi odgovorno opravljali.

Izjemno pa nas žalosti, da so nekateri nesprejemljiv in zavržen dogodek izkoristili za direktno ali pa posredno namigovanje na družabnih omrežjih, da so za petkov incident odgovorni novinarji in drugi zaposleni na RTV Slovenija. Tovrstne namige ostro obsojamo, naši novinarji delajo neodvisno, strokovno in verodostojno. Petkov incident je pokazal, kako hitro se lahko besede sprevržejo v dejanja in moralna odgovornost tistih, ki objavljajo tovrstne zapise, je velika.