Foto: Adrian Pregelj/RTV Slovenija
Foto: Adrian Pregelj/RTV Slovenija

V veliki sejni sobi na Kolodvorski 2 je bila danes prva, ustanovna seja novega Sveta RTV Slovenija. Udeležilo se je je 16 od 17 članov. Svetniki so za predsednika Sveta RTV Slovenija s 15 glasovi izglasovali Gorana Forbicija, za namestnico pa so prav tako s 15 glasovi potrdili Špelo Stare.

Člani novega Sveta RTV Slovenija za štiri- oziroma dvoletno mandatno obdobje od dneva, ko je Svet konstituiran, so:

 1. Gregor Drnovšek – predstavnik zaposlenih za informativne dejavnosti (štiriletno mandatno obdobje)
 2. Aleksander Hribar - predstavnik zaposlenih za kulturno-umetniško dejavnost (dvoletno mandatno obdobje)
 3. Boštjan Ogris - predstavnik zaposlenih za razvedrilno-športne dejavnosti (dvoletno mandatno obdobje)
 4. Robert Pajek - predstavnik zaposlenih za tehniko, kamor sodijo tudi oddajniki in zveze (štiriletno mandatno obdobje)
 5. Luka Zebec - predstavnik zaposlenih za digitalni razvoj (štiriletno mandatno obdobje)
 6. Goran Forbici - imenoval Varuh človekovih pravic RS (štiriletno mandatno obdobje)
 7. dr. Andraž Vehovar – imenoval Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez (štiriletno mandatno obdobje)
 8. Gaja Brecelj – imenoval Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja (dvoletno mandatno obdobje)
 9. Ilinka Todorovski – imenoval Svet delavcev RTV Slovenija (štiriletno mandatno obdobje)
 10. Robert Požonec – imenovala madžarska narodna skupnost (dvoletno mandatno obdobje)
 11. mag. Andreja Trtnik – imenoval Zbor članic NSIOS (dvoletno mandatno obdobje)
 12. Aleš Novak – imenoval Nacionalni svet za kulturo (dvoletno mandatno obdobje)
 13. Igor Prassel – imenoval Nacionalni svet za kulturo (dvoletno mandatno obdobje)
 14. dr. Klaudija Sedar – imenovala predsednica RS na podlagi javnega poziva registriranim verskim skupnostim (štiriletno mandatno obdobje)
 15. Špela Stare – imenovala Informacijska pooblaščenka (štiriletno mandatno obdobje)
 16. Andrea Bartole - imenovala italijanska narodna skupnost (dvoletno mandatno obdobje)
 17. dr. Tadej Troha – imenovala Slovenska akademija znanosti in umetnosti (dvoletno mandatno obdobje)