Nadzorni svet RTV Slovenija je na včerajšnji seji sprejel finančni načrt za leto 2023 in tako omogočil realizacijo programsko-produkcijskega načrta za letošnje leto, ki so ga člani Programskega sveta RTV Slovenija potrdili konec decembra.

V predlogu finančnega načrta za leto 2023 so predvideni celotni prihodki v višini 139,44 mio evrov, kar je za 2,74 mio evrov oz. za 2,0 % več glede na načrt 2022, in odhodki v višini 139,43 mio evrov, kar je za 2,77 mio evrov oz. 2,0 % več glede na načrt 2022.