V zvezi z nedavnim, tudi v javnosti izraženim dvomom nekaterih članov nadzornega sveta RTV Slovenija, glede delovanja, sestave in veljavnosti sprejetih sklepov nadzornega sveta RTV Slovenija, javnosti sporočamo, da je nadzorni svet danes prejel mnenje Odvetniške pisarne Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, iz katerega nedvomno izhaja, da so sklepi, sprejeti na nadaljevanju 31. redne seje dne 29. 9. 2021, veljavni. Med temi sklepi je tudi ugotovitveni sklep o opravljenih volitvah za predsednika nadzornega sveta, po katerih je z večino glasov članov dobil mandat predsednika nadzornega sveta Janez Čadež.