Foto: SOJ RTV SLO/Jani Ugrin
Foto: SOJ RTV SLO/Jani Ugrin

RTV Slovenija želi opozoriti, da uporaba arhivskega gradiva RTV Slovenija (sem spadajo vsi posnetki predvajanih TV oddaj ali izseki iz teh oddaj) brez dovoljenja predstavlja kršitev določb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 –UPB, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16, v nadaljevanju ZASP), 6. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14, v nadaljevanju ZRTVS-1) in Splošnih pravil uporabe dokumentarnega in arhivskega gradiva Televizije Slovenija ter Tarife uporabe gradiva TV Slovenija (v nadaljevanju: Pravila).

Obveščamo vas, da so Pravila dostopna na spletni strani MMC: (http://www.rtvslo.si/files/marketing/splosna_pravila_uporabe_cistopis_22.11.17.pdf) in da ZASP med ostalimi pravicami, RTV organizacijam zagotavlja izključne materialne pravice, da svoje oddaje snemajo, reproducirajo in dajejo na voljo javnosti (137. člen).

Pozivamo vse politične stranke in člane političnih strank, ki ste nedovoljeno uporabili in objavili arhivsko gradivo RTV Slovenija, da na svojih družabnih omrežjih takoj in trajno javnosti onemogočite dostopati do posnetkov oddaj RTV Slovenija.

Glede na to, da smo v času volilnih kampanj, vas opozarjamo, da v studiih RTV Slovenija med potekom oddaj snemanje ni dovoljeno, saj gre tudi v teh primerih za kršitve 137. člena ZASP.

Upamo, da se zavedate, da ne gre za iskanje dlake v jajcu, ampak za zagotovitev spoštovanja osnovnih pravil delovanja. To sporočilo smo poslali vsem strankam in kandidatnim listam, tako da ni naperjeno le proti eni stranki ali članu stranke. Verjamemo, da to razumete. V primeru nerazumevanja ali spornih primerov si bomo prizadevali morebitne kršitve reševati po mirni poti, kljub temu pa se ne sme zanemariti, da avtorskopravna zakonodaja imetnikom pravic omogoča uporabiti več vrst pravnih postopkov za zaščito interesov.

V primeru dodatnih vprašanj, se, prosimo, obrnite na pr@rtvslo.si.