Podelitev nagrade Franeta Milčinskega - Ježka. Foto: Matej Kolaković
Podelitev nagrade Franeta Milčinskega - Ježka. Foto: Matej Kolaković

Žirija, ki jo je imenoval Programski svet RTV Slovenija, objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega - Ježka, ki se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v tistih umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo Ježkovi tradiciji.

Predlagatelji kandidatov za nagrado so lahko: kulturno umetniška uredništva radijskih in televizijskih programov; programski kolegij Radia ali Televizije Slovenija; organizacije in društva s področja kulture in ustanove ter posamezniki.

Žirija bo upoštevala le popolne vloge, ki jih bo prejela do vključno 10. septembra 2021.

Razpis je v celoti objavljen na spletni strani RTV Slovenija – rtvslo.si/razpisi.