vodstvo javnega zavoda RTV Slovenija odločno zavrača vse očitke Društva slovenskih pisateljev (v nadaljevanju DSP) navedene v Izjavi ob stavki na Radioteleviziji Slovenija in podaja naslednje pojasnilo.

Čudi nas lahkotnost, s katero brez pomisleka in brez utemeljitve obtožujete vodstvo rušenja največjega medijskega in kulturnega zavoda. Vodstvo je že večkrat pojasnilo, da si z vsemi močmi prizadeva vzpostaviti dialog z nekaterimi nezadovoljnimi zaposlenimi, žal pa vsi poskusi, tudi predlog za mediacijo, na drugi strani niso naleteli na posluh.

Naj znova poudarimo, da ne gre za večino zaposlenih v JZ RTV Slovenija, kar dokazuje tudi to, da vodstvo z drugima dvema reprezentativnima sindikatoma vodi odličen dialog. Žal nastaja vtis, da nekateri namenoma želijo ustvariti prepričanje, da vodstvo RTV Slovenija nima posluha za dialog, da novinarjem odreka uredniško avtonomijo in da naj bi uničevalo javni zavod.

Vodstvo javnega medijskega zavoda se zaveda poslanstva, ki ga RTV Slovenija ima in si ves čas prizadeva ravnati v javnem interesu, neodvisno od političnih in drugih interesov. Javni medijski servisi so namreč eden ključnih temeljev demokratičnega prostora, ki jih je treba varovati in negovati, s svojim delovanjem pa postavljajo zgled sodobne organiziranosti, tehnološke odličnosti in politične neodvisnosti. Prizadevamo si, tudi z javnimi razpravami o delovanju RTV Slovenija, javnosti predstaviti pomen našega edinega javnega medijskega zavoda posebnega kulturnega pomena, da bodo tudi gledalci, poslušalci in bralci naših vsebin, dobili vtis s čim se soočamo.

Vodstvo RTV Slovenija si bo še naprej prizadevalo za rešitev nastale situacije. Vselej smo pripravljeni na konstruktiven pogovor in izmenjavo mnenj, zato bomo veseli, če se boste v prihodnje v luči objektivnosti in pridobitve vseh informacij pred naslavljanjem javnosti obrnili na nas za pojasnila.

S spoštovanjem,
Andrej Grah Whatmough,
generalni direktor RTV Slovenija