položaj generalnega direktorja največjega medijskega zavoda v Sloveniji sem prevzel aprila lani v izjemno zahtevnih finančnih okoliščinah. RTV Slovenija je imela namreč od leta 2017 višje odhodke od prihodkov, povedano drugače ustvarjala je izgubo, kar je predvsem posledica dejstva, da se RTV prispevek ni uskladil s cenami življenjskih potrebščin že 10 let.

Po pol drugem letu vodenja javnega zavoda smo v sodelovanju s socialnimi partnerji in velikim angažmajem vodstvene ekipe vendarle uspeli negativne kazalnike obrniti navzgor. V prvem polletju letos smo tako ustvarili 2,5 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki. Tako imenovani dobiček ob polletju gre pripisati predvsem višjim prihodkom iz naslova oglaševanja ter precejšnjega prihranka na strani odhodkov. Občutno znižanje stroškov dela je posledica uspešnega dogovora med vodstvom in socialnimi partnerji, na podlagi katerega se bo v dveh letih upokojilo okoli 150 ljudi, zavod pa bo prihranil skoraj 5 milijonov evrov na leto. Tak prihranek še ni uspel nobenemu vodstvu do zdaj.

Žal pa je, kot mnogim drugim subjektom, načrt za izboljšanje finančnega stanja v javnem zavodu prekrižala svetovna energetska kriza. Alarmanten dvig cen energentov je namreč drastično posegel v finančno stabilnost RTV Slovenija. Če smo lani za električno energijo odšteli dobre tri milijone evrov, je ocena stroška elektrike v prihodnjem letu 11,5 milijona evrov. Z drugimi besedami, stroški elektrike bodo v prihodnjem letu na RTV Slovenija višji za več kot 8 milijonov evrov glede na preteklo leto.

Še več. Ob predpostavki, da se bo vlada dogovorila za dvig plač v javnem sektorju, kar pomeni tudi obvezo za javni zavod RTV Slovenija, ocenjujemo, da bo prihodnje leto na javnem zavodu nastala kar 9 milijonska vrzel. Ves napor vodstva in socialnih parterjev se bo tako v hipu izničil, pokritje tako velike izgube brez pomoči ustanovitelja pa bi bilo mogoče le, če bi število zaposlenih zmanjšali kar za 300.

Spoštovani predsednik vlade, verjamem, da si nihče ne želi uresničitev tega črnega scenarija. In čeprav se morda ne strinjate z vsemi potezami in rešitvami, ki jih uvaja to vodstvo RTV Slovenija, je poslanstvo javnega zavoda mogoče izpolniti le ob njegovi finančni stabilnosti. Žal pa te brez dviga RTV prispevka ali izdatnega proračunskega finančnega vložka s prihodnjim letom ne bo več mogoče zagotoviti.

V luči prihajajočih težkih finančnih razmer, ki pretijo javnemu zavodu, vas naprošam za sestanek, kjer bi v dialogu skušali najti rešitev v skupno dobrobit.

S spoštovanjem,

Andrej Grah Whatmough,
generalni direktor RTV Slovenija