Jadranka Rebernik je danes predsedniku Uprave RTV Slovenija podala nepreklicen odstop z mesta odgovorne urednice Informativnega programa prvega programa Televizije Slovenija. Do imenovanja novega odgovornega urednika bo uredništvo informativnega programa kot vršilka dolžnosti odgovornega urednika vodila Polona Fijavž.

V skladu z Zakonom o RTV Slovenija odgovorne urednike programov imenuje in razrešuje uprava na predlog direktorjev, določenih v statutu. Za mesta odgovornih urednikov programov direktorji, določeni v statutu, izvedejo javne razpise. Mandat odgovornih urednikov je štiri leta. Druge urednike imenuje in razrešuje odgovorni urednik programa.

Jadranka Rebernik je bila na položaj odgovorne urednice Informativnega programa TV Slovenija za polni mandat imenovana marca 2022.