hvala za vaše odprto pismo, mene in moje sodelavce je spodbudilo k dodatnemu razmisleku. Tudi sicer redno spremljam vaše pogosto kritične zapise. Odgovarjam vam kot generalni direktor in ne kot Igor Kadunc, čeprav bi vam lažje odgovoril kot človek, ki se je v preteklosti javno odzval na zaznane nepravilnosti.

Zorni kot je drugačen s položaja vodstva javne RTV Slovenija, ki prispeva k zdravju demokracije, če sledi svojim načelom in nalogam. Vsi nikoli niso zadovoljni z njo, kar pa ni nič nenavadnega.

RTV Slovenija v zadnjih letih, tudi zato, ker je imela zagotovljeno dodatno financiranje, ni bila odvisna od oblasti, ima vodstvo (ne le mene kot generalnega direktorja), ki mu je težko pripisati kakršno koli povezavo s strankami ali politično opredeljenost. Včasih smo bili deležni tudi vaših kritih. Nekatere so bile na mestu, druge manj, ker morda nismo enako videli širšega konteksta. Podobno je z vašim aktualnim odprtim pismom.

Predstavniki kriznega štaba in UKOM-a so nas prosili, če bi lahko zagotovili snemanje novinarskih konferenc ter posredovanja posnetkov vsem zainteresiranim medijem. Ne vem, kateri generalni direktor bi lahko tako prošnjo v takšnih okoliščinah odklonil. Da moramo posneti novinarsko konferenco vlade, da lahko naši novinarji po uredniški presoji posnetke uporabijo, je verjetno vsem jasno. Prav tako se da razumeti, da gneča snemalcev v istem prostoru v tem trenutku ni odgovorno dejanje. Mislim, da s tem, ko brezplačno zagotovimo posneti material tudi drugim televizijam, ne glede na naš vložek, opravimo tudi del svojega poslanstva. Organizacija in vodenje novinarskih konferenc pa sta izključno v pristojnosti organizatorja.

Pri odgovoru na vašo drugo vsebinsko opombo si bom pomagal z besedilom kolegice Nataše Rijavec, saj verjamem, da bolje pozna problematiko. Izziv urednikov, voditeljev in novinarjev javne RTV Slovenija je v teh, ne le za državo, ampak tudi za Evropo in svet popolnoma drugačnih okoliščinah, izjemen. Ne gre le za izpolnjevanje zahtev zakonodaje, poklicnih meril in standardov. Kljub vaši kritiki se mi zdi, da smo tem izzivom kos. To nam kažejo številni odzivi, vprašanja, pričakovanja, pripombe, predvsem pa številne pohvale gledalk, gledalcev, poslušalk, poslušalcev, bralk, bralcev.

Okoliščine se v teh dneh spreminjajo praktično iz ure v uro, ne le v tujini, tudi pri nas vlada sprejema ukrepe, ki močno vplivajo na naše življenje. Včasih se zdi, da politiki želijo trenutek pozornosti mikrofonov in kamer izkoristiti tudi za strankarske cilje. Televizija Slovenija mora vse te ukrepe in okoliščine ažurno predstavljati javnosti in jih do sedaj tudi je. Velikokrat je to v veliki časovni stiski, saj zagotavljamo informativne oddaje od jutranjih poročil pa do konca Odmevov. Zdaj ne gre za politiko in različne politične poglede na problematiko, ampak za predstavljanje ukrepov, te pa lahko najbolje predstavijo tisti, ki jih pripravljajo oz. sprejemajo. Predvsem njim samim lahko postavljamo vprašanja o tem. Prejemamo tudi številna vprašanja gledalcev, na katera skušamo odgovarjati s pristojnimi, ne le s politiki, z ministri, tudi s številnimi domačimi in tujimi strokovnjaki ter poznavalci. V teh okoliščinah jih v naše oddaje vključujemo tudi prek skypa in drugih komunikacijskih kanalov. V tem trenutku gledalci in javnost, ki smo ji zavezani, potrebujejo najprej relevantne informacije. Te se velikokrat spreminjajo, na trenutke so kontradiktorne, skušamo jih najhitreje, a hkrati upoštevajoč vse standarde predstaviti, analizirati, postaviti vsa relevantna vprašanja, poiskati odgovore, komentarje stroke, mnenja opozicije.

Zagotovo ste opazili, da gostimo tudi kritične predstavnike civilne družbe in stroke. Opozicija je imela in bo imela na RTV Slovenija vedno odprta vrata, vselej, ko bomo uredniško presodili, da je to primerno. Tu ni odstopanj in kaj je boljši primer, kot je bil odziv na naše poročanje o uvrstitvi ministrov in državnih sekretarjev v plačne razrede.

Vztrajali bomo pri profesionalnih standardih, najprej informirali, nato analizirali, na podlagi dejstev tudi komentirali.

Novinarji in uredniki morajo za spoštovanje poslanstva in standardov včasih stopiti tudi preko osebnih razmišljanj. Naj zaradi večkrat izraženih mnenj o javni RTV Slovenija ne povabijo politika ali celo funkcionarja, če tako velevajo programski standardi javnega medija? Verjetno se strinjate, da tu dileme ni.

Seveda pa ste novinarji pri svojem delo svobodni, da na to opozarjate. In tu vam kot Igor rečem, da sem bil začuden, da dokument, ki ga omenjate v enem od svojem tekstov, ni odločilno vplival ob imenovanjih. Prav odnos politikov do javne RTV Slovenija bo že v naslednjih dneh, tednih po mojem mnenju, na hudi preizkušnji. Stališča nekaterih politikov in strank poznamo, upam, da je vendarle več tistih, ki vedo, da je ustrezno financiranje javne RTV Slovenija osnova za demokracijo. In smo spet na začetku.

Hvala za vaše pismo, upam, da vam odgovori dajejo širši vpogled.

Ostanite zdravi!

Igor Kadunc
generalni direktor RTV Slovenija

Povezava do javnega pisma dr. Borisa Vezjaka: