Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough se je danes odzval na javno pismo z datumom 22. november 2022, v katerem so člani delovne skupine za medije Evropskega parlamenta izrazili zaskrbljenost nad razmerami na javnem zavodu RTV Slovenija.

Generalni direktor je v odzivu zagotovil, da je velik zagovornik svobode govora in izražanja, medijske svobode in demokratičnih načel in da so to vrednote, ki jih po njegovem prepričanju zagovarja tudi vseh 2136 zaposlenih na RTV Slovenija.

Poudaril je, da v času njegovega mandata proti novinarjem niso bili uvedeni nobeni ukrepi, ki bi jih lahko dojemali kot kaznovanje za njihovo delo. V njegovem mandatu ni bilo odpuščanj med novinarji, nikomur ni bila zmanjšana plača in nihče ni bil premeščen na nižje plačana delovna mesta.

Ob tem je dodal, da so bile in so še vedno vse odločitve, povezane z v javnosti znanimi medijskimi obrazi, v rokah odgovornih urednikov. Od januarja, ko je položaj prevzela nova odgovorna urednica informativnega programa Televizije Slovenija, je bilo seveda sprejetih nekaj sprememb, med drugim se je povečalo število voditeljev dveh paradnih informativnih oddajah TV Slovenija – Dnevnik in Odmevi. Ob tem poudarja, da nihče od že uveljavljenih voditeljev zaradi spremembe ni bil premeščen na drugo delovno mesto ali v drugo oddajo, ampak se je preprosto povečalo število voditeljev.

Generalni direktor je v pismu pojasnil, da je aktualno vodstvo konec leta 2021 sprejelo nekatere programske spremembe, namenjene dvigu sicer vse nižje gledanosti programov Televizije Slovenija. Vse programske spremembe je v skladu z zakonodajo in vsemi pravili predhodno potrdil Programski svet RTV Slovenija. Postopek potrditve je potekal transparentno, v skladu z vsemi demokratičnimi postopki potrjevanja programskega in finančnega načrta, ki so v veljavi že od leta 2006.

Ob tem je opozoril, da nujne programske spremembe na Televiziji Slovenija ne bi bile mogoče brez sprememb v obstoječi programski ponudbi, saj je RTV Slovenija v nezavidljivem finančnem stanju. Javni zavod že od leta 2016 beleži presežke odhodov nad prihodki. Kljub večkratnim prošnjam vodstva po ureditvi finančnih razmer na RTV Slovenija, je uradno stališče aktualne vlade, da se z vodstvom ne bo pogovarjala o financiranju javnega zavoda, dokler v veljavo ne stopi novi zakon o RTV Slovenija in to navkljub dejstvu, da se zavod sooča z akutnim finančnim problemom, povezanim z izrednim, skoraj štirikratnim povišanjem cen energentov. Leta 2021 je RTV Slovenija za elektriko plačala 3,5 milijona evrov, prihodnje leto pa že 11 milijonov evrov.

Generalni direktor je opozoril tudi na predlagani Zakon o svobodi medijev (Media Freedom Act), ki v 5. členu določa ukrepe za zagotavljanje avtonomije in neodvisnosti javnih medijskih servisov. Eden od teh ukrepov je, da je lahko vodstvo javnih medijskih servisov predčasno razrešeno le v izrednih primerih, kadar ne izpolnjuje zakonsko določenih dolžnosti, predvidenih v nacionalni zakonodaji, ali v posebni primerih nezakonitega ravnanja in resne kršitve nacionalne zakonodaje.

Generalni direktor poudarja, da aktualna slovenska medijska zakonodaja že vključuje varovalke in predvideva postopka za razrešitev vodstva javnega zavoda. Kljub temu pa bodo to nedeljo slovenski volivci na referendumu odločali o novi zakonodaji, ki je bila sprejeta brez kakršnekoli javne razprave in po nujnem postopku, ki ga ustava predvideva le za primere vojn in drugih katastrof. Če bo v veljavo stopil nov zakon, bodo v hipu razrešeni vodstvo javnega zavoda, programski in nadzorni svet, kar je povsem v nasprotju s predlaganim Zakonom o svobodi medijev ali aktualno zakonodajo, ki že velja v Sloveniji. Generalni direktor RTV Slovenija je prepričan, da ne gre le za nedemokratično, ampak celo protidemokratično ravnanje, zato predlaga, da se člani delovne skupine za medije Evropskega parlamenta pobliže seznanijo s tem političnim posegom v RTV Slovenija.

Ob koncu je člane delovne skupine za medije še povabil na ogled RTV Slovenija in razpravo o vseh vprašanjih, ki so jih izpostavili v pismu. Prepričan je, da bi takšna razprava in seznanitev z vsemi dejstvi pomirila njihove skrbi.