V fazi sprejemanja je trenutno t. i. megazakonom, s katerim se določajo začasni ukrepi za omilitev posledic epidemije virusa COVID-19. Med omenjenimi je tudi oprostitev plačila storitev RTV-signala, kar določa 102. člen omenjenega zakona: »Regionalne in druge televizije, ki preko DVB signala informirajo državljane Republike Slovenije, se za čas od razglasitve do preklica epidemije COVID-19 oprosti plačila storitev distribucije TV signala s strani javne RTV, določene v 114.a členu Zakona o medijih. Prav tako se oprosti plačilo frekvenčnine, ki ga regionalne in druge televizije in radijske postaje plačujejo Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.«

Omenjeni predlog se nanaša zgolj na oprostitev plačila storitev RTV-signala za regionalne in druge televizije, ki jih prenašamo v multipleksu A in C. Tu ne gre za spremembo zakona o RTV Slovenija in ureditev plačevanja RTV-prispevka, saj v tem primeru ne gre za storitev, ampak za financiranje javne RTV, kot v veliki večini evropskih držav.

Pomen RTV Slovenija je v teh, ne le za državo, ampak tudi za Evropo in svet popolnoma drugačnih okoliščinah, izjemen, saj ne gre le za izpolnjevanje zahtev zakonodaje, poklicnih meril in standardov. Televizija Slovenija, Radio Slovenija in Multimedijski center še naprej skrbijo za odgovorno in aktualno obveščanje, izobraževalne vsebine in kakovostno razvedrilo. Za nemoteno delovanje potrebujemo finančna sredstva, ki so osnova za nadaljnje nemoteno delovanje javnega servisa.

Kot smo že zapisali v sporočilu za javnost 18. marca, aprila ne bo obračunan RTV-prispevek za sprejemnike v javni rabi. Sredi marca je namreč začel veljati vladni odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. RTV Slovenija v povezavi z odlokom ne bo izdala računov za RTV-prispevek za mesec april tistim pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, ki se jim obračunava prispevek za sprejemnike v javni rabi (lokali, gostinski obrati, wellness centri …) in v nastanitvenih obratih. Že izdane račune za RTV-prispevek, ki so zapadli v plačilo 16. 3. 2020, pa je potrebno poravnati.

Hvala, ker podpirate delovanje javnega servisa. Ko gre zares, smo skupaj!