RTV Slovenija odločno demantira nekatere navedbe, ki so bile izrečene na današnji novinarski konferenci Društva novinarjev Slovenije, Mirovnega inštituta, centra PIC in zavoda Open.

Iz navedb Barbare Rajgelj (zavoda Open), ki je med drugim povedala, da … »imajo javne institucije, vključno z RTV, na razpolago neomejena finančna sredstva, s katerimi plačujejo pravne strokovnjake, ki potrjujejo njihovo« …, bi se lahko razumelo, da je RTV Slovenija plačala pravne strokovnjake v zvezi s postopki za oceno ustavnosti novele Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki jo ustavno sodišče vodi pod opravilno št. U-I-479/22.

Poudarjamo, da RTV Slovenija ni na noben način, neposredno ali posredno, krila nobenih stroškov v nobenem delu zadeve U-I-479/22.

Tudi sicer je bilo s strani predstavnic Društva novinarjev Slovenije, Mirovnega inštituta, centra PIC in zavoda Open izrečenih veliko neresnic, ki jih nameravamo tudi v prihodnje nasloviti.