Poudarjamo, da ne gre za uradne podatke, ki bi jih mediji pridobili na RTV Slovenija. Podatki so tudi netočni ali napačno interpretirani in jih razumemo kot namerno spreobračanje dejstev in škodovanje ugledu RTV Slovenija.

RTV Slovenija je kot javni medijski servis del javnega sektorja in tako zakonsko zavezan plačnemu sistemu, ki velja za javne uslužbence. Plačni sistem zaposlenim v javnem sektorju omogoča, da zaposleni v skladu z zakonom in potrebami organizacije lahko prehajajo na druga delovna mesta, ki so ovrednotena v skladu s sistemizacijo delovnih mest. Ob prevzemu funkcije zaposleni tako prejme plačo, ki je v skladu z zakonom predvidena za to delovno mesto. Funkcija ima omejen mandat, po njegovem izteku stopi v veljavo prejšnja pogodba o zaposlitvi. Ne gre torej za povečevanje plač, temveč za prevzem nove funkcije. Zakonito delovanje na RTV Slovenija sicer preverjajo redni inšpekcijski nadzori.

Uvrstitev delovnega mesta generalni direktor in sedaj predsednik uprave je identična in se ni spreminjala. So se pa plače vsem javnim uslužbencem dvignile s 1. 4. 2023 za en plačni razred (tudi delovnemu mestu generalni direktor/predsednik uprave). V prihodnjih dneh bomo neresnične objavljene podatke v nekaterih medijih še demantirali, za zdaj pa izpostavljamo, da ima npr. trenutna direktorica Televizije Slovenija Ksenija Horvat enak osnovni plačni razred kot ga je imel bivši direktor Televizije Slovenija Uroš Urbanija. Razlika v bruto izplačilu lahko nastane zaradi različne dolžine delovne dobe javnih uslužbencev in upoštevaje zakonska določila s področja plač, ki veljajo v celotnem javnem sektorju (npr. uskladitve plač javnih uslužbencev), na kar RTV Slovenija nima nobenega vpliva.

Na RTV Slovenija zato ostro obsojamo vse napačne interpretacije plač ter jih razumemo kot poskuse blatenja naših zaposlenih ter diskreditiranja novinarskega in uredniškega dela na RTV Slovenija. Ob tem hkrati odločno zanikamo kakršne koli vplive in povezave med profesionalnim in zasebnim življenjem naših zaposlenih.

Prav tako še enkrat zavračamo vse očitke v zvezi z oddajo Panorama. Izpostavljamo, da je RTV Slovenija po ukinitvi oddaje Panorama naredila vse, da zaposleni ne bi ostali brez dela in dohodka. Takoj, ko je bilo mogoče, so jim bila tudi ponujena nova delovna mesta, nihče ni bil odpuščen.

Zato javne objave, kot jih lahko v nekaterih medijih spremljamo v zadnjih dneh, razumemo kot interesno usmerjene, neprimerne, nespodobne in škodljive.

Najodločneje protestiramo proti objavi zasebnih podatkov o zaposlenih z namenom njihove očrnitve in poniževanja.

RTV Slovenija bo z vsemi pravnimi sredstvi branila in ščitila svoj ugled in ugled zaposlenih.