Referendum o RTV Slovenija in izražena volja volivk in volivcev sta pokazala, kako pomembno vlogo ima javni medijski servis za delovanje demokratične družbe. Poseben pomen pripisujemo opravljeni javni razpravi pred referendumsko kampanjo in med njo, kjer so imeli strokovnjaki in civilna družba priložnost soočiti mnenja, gledalci, poslušalci in bralci pa skozi vrsto oddaj o javni radioteleviziji podati svoja stališča do programskih vsebin. Dialog, sprejemanje kritik in spoštovanje pravne države je glavno vodilo obstoja vsake javne radiotelevizije. Poudarjamo, da bo RTV Slovenija tudi vnaprej delovala v skladu z zakonodajo in vsemi pravno določenimi postopki ter v najširšem interesu javnosti.

V prihodnjih dneh bo v ospredju obravnava ključnih dokumentov za nemoteno delovanje javnega zavoda, to sta programsko-produkcijski načrt in finančni načrt za prihodnje leto, ki so jih pripravila odgovorna uredništva skupaj z vodstvom in strokovnimi službami. Sprejem teh dokumentov bo omogočil nadaljnje ustvarjanje kakovostnih programskih vsebin ne glede na organizacijske spremembe, ki jih predvideva novela Zakona o RTV Slovenija, kar pomeni, da bodo naši uporabniki lahko nemoteno spremljali programske vsebine javne službe RTV Slovenija.

Naj spomnimo, da poleg treh radijskih (Prvi, Val 202 in Program Ars) in treh televizijskih programov (TV SLO 1, TV SLO 2 in TV SLO 3), RTV Slovenija zagotavlja tudi televizijska in radijska programa za italijansko in madžarsko narodnostno skupnost, novičarski spletni portal, teletekst, spletni arhiv, oskrbo oddajnikov in zvez, simfonični orkester, dostopnost vsebin za gluhe in slepe. V skladu z Zakonom o Slovenskem filmskem centru mora RTV Slovenija nameniti 2 % od RTV-prispevka za koprodukcijsko sofinanciranje projektov slovenskih producentov. Ob tem javni medij ustvarja vse tiste vsebine, ki se komercialnim medijem ne splačajo, torej izvirne otroške oddaje, kulturne, verske in dokumentarne programe, parlamentarne prenose, prenose proslav in humanitarnih prireditev.

Naloga javnega medija v demokratičnih družbah je podajanje točnih, nepristranskih, preverjenih in celovitih informacij. RTV Slovenija te naloge izpolnjuje skozi številne in raznolike oddaje v različnih programih.