S tem, ko peščica zaposlenih sodeluje pri napadih, hkrati sodeluje tudi pri poskusu diskreditacije novinarske stroke. Neodvisno novinarstvo pa je temelj vsake demokratične družbe.

Mnenja in očitki nekaterih zaposlenih, ki profesorju očitajo nestrokovnost, niso mnenja Javnega zavoda RTV Slovenija in se kot medijska hiša od njih močno ograjujemo. Očitke razumemo tudi kot posredni napad na RTV Slovenija, s čimer se blatita naše ime in kredibilnost.

RTV Slovenija bo v nadaljnjih korakih preučila možnosti, kako zaščititi javni servis, javni interes in ostale zaposlene na RTV Slovenija.

Pojasnjujemo še, da je večji del ekipe oddaje Panorama že sprejel nove delovne obveznosti, le peščica, gre predvsem za tiste, ki so imeli izjemno visoke plačne razrede pri omenjeni oddaji, pa izključno po lastni volji še vedno ne dela, saj novih pogodb v okviru potreb novih delovnih procesov PPE TV Slovenija ni želela podpisati.