Foto:
Foto:

RTV Slovenija obsoja poskus profesionalne in osebne diskreditacije novinarke Eugenije Carl, ki jo je bila ta deležna v zadnji številki revije Reporter. RTV Slovenija bo svoje novinarke in novinarje, ki so zavezani profesionalnim normam, spoštovanju splošnega kodeksa novinarjev Slovenije ter hkrati spoštujejo etična merila in programske standarde javnega medijskega servisa RTV Slovenija, javno in po vseh možnih pravnih poteh zaščitila pred neosnovanimi profesionalnimi in osebnimi diskreditacijami. V kolikor kdorkoli ocenjuje, da so slednja pravila kršena, ima vedno možnost, da ustrezno reagira.

Kar pa zadeva konkreten zapis v reviji Reporter in namigovanja glede domnevnega prikrivanja konflikta interesov pri poročanju novinarke, naj povemo, da je novinarka pri pripravi prispevkov upoštevala zahtevane profesionalne standarde. Nasprotna stran se v času, odkar novinarka pokriva omenjeno tematiko, na noben način ni odzvala na objavljene prispevke oz. jih kakorkoli komentirala. Na RTV Slovenija Zakon o medijih in pravico do popravka v celoti spoštujemo in se v primerih, ko oz. če prejmemo zahtevo za objavo popravka, posvetujemo tudi s pravnimi strokovnjaki.