V povezavi s sodbo sodišča glede tožbe Andreja Graha Whatmougha, pojasnjujemo, da Uprava RTV Slovenija sodbe ne komentira, saj ni bila udeležena v postopku razrešitve v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha, ki je bil razrešen 3. 8. 2023. Uprava je svoj mandat nastopila 17. 8. 2023.