Zavračamo neprimerne, nespodobne in škodljive twiterske napade na našo suverenost, na naše delo, na naš trud in požrtvovalnost. Posredno omejevanje svobode izražanja kaže na pritisk in željo po vmešavanju v neodvisno uredniško politiko in je kot takšno nedopustno in nesprejemljivo. Tudi sedanja politična in družbena realnost nikakor ne opravičujeta takšnega vedenja in poskusov vplivanja na RTV Slovenija.

Poudarjamo, da je v Sloveniji potrebno okrepiti kulturo javnega dialoga in za vsako ceno ohraniti neodvisnost in avtonomnost novinarstva. Ne smemo izgubiti demokratičnih vrednot in ne smemo dopustiti, da bi nas strah prisilil v slepo sledenje enostranskemu poročanju.

Stopnjevanje neposrednih in posrednih pritiskov ter prikrite grožnje, razumemo kot napad na novinarsko delo in RTV Slovenija kot javni medijski servis.

Generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc: »Kako pomembna je javna radiotelevizija se kaže ravno v teh časih, ko izkazuje sposobnost celovitega in natančnega informiranja na vseh svojih programih in za vse skupine. Vendar to nekaterih ne odvrne od tega, da bi napadali tako RTV Slovenijo kot celoto kot tudi novinarje in urednike. Sporočila prehajajo v odkrite grožnje. Gre za napad na novinarsko delo, ne le RTV Slovenija kot javni medijski servis.«

Zavračamo neprimerne, nespodobne in škodljive twiterske napade na našo suverenost, na naše delo, na naš trud in požrtvovalnost. Posredno omejevanje svobode izražanja kaže na pritisk in željo po vmešavanju v neodvisno uredniško politiko in je kot takšno nedopustno ter nesprejemljivo.

RTV Slovenija se tudi v teh, ne le za državo, ampak tudi Evropo in svet, popolnoma drugačnih okoliščinah in izzivih, popolnoma in dosledno zaveda svojega poslanstva. Zaradi tega je zadnje kar bi pričakovali napad določene politike na javni medij, ki je od svoje ustanovitve in tudi z zakonom in določili svojega ustanovitelja, zavezan k objektivnosti in demokratičnosti poročanja. Tudi sedanja politična in družbena realnost nikakor ne opravičujeta takšnega vedenja in poskusov vplivanja na RTV Slovenija.

39. člen Ustave Republike Slovenije se nanaša na svobodo izražanja in pravi: »Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja.«

Kadunc: »Grobi povsem neupravičeni napadi na poročanje medijev, še posebej RTV Slovenija, ki jih lahko zadnje dni spremljamo predvsem na družbenih omrežjih, ožijo polje medijske svobode in svobode izražanja. Načini in njihova intenzivnost, kakršni še nismo bili priča nikoli doslej, terjajo, da se zavemo možnih posledic takšnega ravnanja in podrejanja osrednjih medijev eni politični opciji. Kažejo na resno grožnjo svobodnemu in neodvisnemu novinarstvu.«

Kot vodstvo RTV Slovenija se ne opredeljujemo glede komuniciranja vlade z javnostjo. Zagotovili smo tehnično pomoč, da bi bilo to komuniciranje čim boljše. Vse drugo je v rokah odgovornih za obveščanje na Vladi. Naše pa je, da bomo podprli urednike in novinarje, da bodo dobili relevantne in pravočasne odgovore. Javnost je tista kateri služimo!

RTV Slovenija, naši novinarji, uredniki, sodelavci v produkciji, v hiši, na terenu in tisti, ki delajo od doma, ter tudi novinarji drugih medijev se že od vsega začetka krize močno zavedamo resnosti situacije, obenem pa tudi našega posebnega poslanstva. Vsi podpiramo ukrepe, ki stremijo k zamejevanju epidemije, in z vsemi silami tudi spodbujamo, ozaveščamo javnost o nuji, da omejimo stike, ostajamo doma, smo solidarni drug do drugega. Mi kot javni medij ne spodkopavamo vladnih odločitev za zamejevanje epidemije s koronavirusom, kar pa ne pomeni, da nekaterih odločitev ne smemo osvetliti z različnih zornih kotov. Omejeno je naše gibanje, toda naše mišljenje mora ostati svobodno, ostro in po potrebi tudi kritično.

Programski ustvarjalci RTV Slovenija v teh dneh in v teh izjemno resnih in nepredvidljivih okoliščinah, kot jih še nismo doživeli, dajejo vse od sebe in tvegajo tudi svoje zdravje, da bi bila javnost v zadostni meri informirana in zaščitena. Nihče ne pogojuje svojega dela s plačilom ali uvrstitvijo v plačilne razrede. Ohranjamo in krepimo svojo vzgojno in izobraževalno vlogo v družbi, promoviramo kulturo, šport; v teh dneh veliko skrb posvečamo skrbi za otroke in za ranljive skupine. Z našo dopisniško mrežo doma in na tujem in z izmenjavo v okviru evropskih javnih televizij najbolje v državi pokrivamo dogajanje po slovenskih krajih in po svetu. Programsko shemo smo v teh dneh popolnoma prilagodili razmeram, pričakovanjem in vlogi, ki jo moramo opravljati.

Poudarjamo, da je v Sloveniji potrebno okrepiti kulturo javnega dialoga in za vsako ceno ohraniti neodvisnost in avtonomnost novinarstva. Ne smemo izgubiti demokratičnih vrednot in ne smemo dopustiti, da bi nas strah prisilil v slepo sledenje enostranskemu poročanju.

Nikakor ne smemo dopustiti, da bi nam epidemija s koronavirusom kot državljanom RS Slovenija vzela pravico do svobodnega mišljenja in izražanja ter javni medij RTV Slovenija in tudi druge javne medije spremenila v enostrankarska trobila trenutno vladajoče ekipe politikov.

Za in v imenu javnosti bomo svoje delo še naprej opravljali neodvisno, strokovno, verodostojno in objektivno. Ne bomo se ozirali na grobe napade, nespodobne pritiske in žaljive zapise posameznikov in interesnih skupin.

Zdravniki so v prvih vrstah v boju z zamejevanjem okužb, mi pa se borimo proti okužbi represije, nedemokratičnosti, pomanjkanju informacij in enostrankarskemu enoumju.