Najstarejše tovrstno priznanje v Sloveniji se tokrat podeljuje že 55. Foto: Barbara Reya
Najstarejše tovrstno priznanje v Sloveniji se tokrat podeljuje že 55. Foto: Barbara Reya

V torek, 7. 3., bo GZS v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma podelil Nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Posnetek že 55. slovesne podelitve nagrad za večletno uspešno vodenje podjetja si lahko ob 20.00 ogledate tudi na TV SLO 2.

Nagrade GZS so najstarejše tovrstno priznanje v Sloveniji. Ustanovljene so bile leta 1968 s Sklepom o ustanovitvi nagrade Borisa Kraigherja za izjemne dosežke trajnejšega pomena v organizaciji in vodenju gospodarskih organizacij, ki odločilno vplivajo na izboljšanje ekonomskega položaja gospodarskih subjektov. Prvič so jih podelili leta 1969 ob obletnici smrti Borisa Kraigherja.

Prejemniki nagrad so gospodarstveniki, ki trajnostno ustvarjajo presežke – imajo večletne odlične rezultate na domačem in svetovnih trgih, razpolagajo z inovativno poslovno filozofijo in ravnajo s premišljenimi poslovnimi potezami. Dosegajo preboje v svojih tržnih nišah in so lahko vodilni na domačem ali tujem trgu. S svojim delovanjem in aktivnostmi dokazujejo, da je mogoče odlične rezultate v zadovoljstvo vseh deležnikov – kupcev in lastnikov, zaposlenih in okolja – doseči tudi v najzahtevnejših pogojih poslovanja. Prejemniki nagrade se tako uvrstijo v družbo najvidnejših gospodarstvenikov, ki s svojim delovanjem pomembno sooblikujejo gospodarsko in družbeno okolje, v katerem delujejo.

Rdeča nit letošnje podelitve je odličnost.

Obrazložitve nagrad ter več drugih informacij o Nagradi GZS bodo skupaj s fotografijami nagrajencev in drugimi gradivi v torek, 7. 3., po 18. uri objavljene na spletni strani spletni strani TUKAJ.